AB fonunda hibeler

AB fonunda hibeler

Türkiye’nin AB aday ülkesi olması sayesinde yatırımcılar, bazı AB hibe ve desteklerinden yararlanabilecekler.

1000

4,5 Milyar Euroluk Türkiye - AB Katılım Öncesi Yardım Paketine KDV Muafiyeti

Türkiye’nin AB aday ülkesi olması sayesinde yatırımcılar, bazı AB hibe ve desteklerinden yararlanabilecekler.  Türkiye- Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) olarak adlandırılan programla 2014-2020 yılları arasında yaklaşık 4.5 milyar Euro hibe verilmesini kapsayacak. Maliye Bakanlığı bu çerçeve anlaşmasının vergisel boyutuyla ilgili genel tebliğini yayınladı. KPMG Türkiye Vergi Bölüm Müdürü Gülden Alkoçoğlu, yatırımcıların lehine yeni düzenlemeleri kapsayan tebliğdeki önemli noktaları anlattı.

KPMG Türkiye Vergi Bölüm Müdürü Gülden Alkoçoğlu, IPA II Çerçeve Anlaşması’na göre, IPA I Çerçeve Anlaşması’nda olduğu gibi AB Sözleşmesi imzalamış olan yüklenicilerin verdikleri hizmetler ve tedarik ettikleri mallar için KDV'den muaf tutulduklarını aktardı. Alkoçoğlu, “Sözleşme kapsamındaki hedeflerin ve faaliyetlere ilişkili malların, hizmetlerin ve işlerin de KDV'den muaf olacağı belirtiliyor. IPA II döneminde limitler ve başvuru makamları yüklenicilerin bulundukları illerde Vergi Dairesi Başkanlığı olup olmaması ve sözleşmelerdeki bütçe paylarına göre yeniden düzenlendi. Ayrıca, IPA II uygulama döneminde ilgili makamlarca uygun bulunması durumunda Türkiye’de iş merkezi bulunmayan yüklenicilerin şubelerine de KDV İstisna Sertifikası verilebilecek” dedi.

9 öncelikli sektör belirlendi

4.5 Milyar Euro tutarındaki toplam ülke tahsilatının 1.9 milyar Euro’luk kısmının programlandığını belirten Alkoçoğlu, ilgili finansman anlaşmalarının imzalanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte programların uygulanmasına geçileceğini anlattı. Alkoçoğlu, yeni dönem için 9 öncelikli sektörü şöyle aktardı:  “Demokrasi ve Yönetişim, Adalet, İçişleri ve Temel Haklar, ulaştırma, enerji, rekabetçilik ve yenilik, istihdam, İnsan Kaynaklarının Gelişimi ve Sosyal Politikalar, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği.

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın