Gelir İdaresi Daire Başkanlığı (GİB) 15 Haziran 2013 tarihi itibarıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esasları içeren 426 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni ve tebliğ hükümleri doğrultusunda 6 Şubat 2015 tarihinde Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar (ÖKC) Teknik Kılavuzları’nı ve 13 Mart 2015 tarihlerinde Yeni Nesil ÖKC’lere Ait ÖKC TSM Merkezleri Teknik Kılavuzu’nu yayınlandı. 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla devreye giren düzenlemeyle birlikte, ÖKC TSM Merkezlerinin Yeni Nesil ÖKC’lere Ait ÖKC TSM Merkezleri Teknik Kılavuzu’na uyum durumunun tespit edilmesi amacıyla, BSDHY kapsamında yetkilendirilmiş veya izin verilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca yılda en az bir kere olmak üzere bilgi sistemleri denetiminin yapılması öngörülmektedir.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ait TSM merkezleri denetimi çalışması ile Güvenlik esasları, risk yönetimi esasları, iş sürekliliği yönetimi, değişiklik yönetimi, ÖKC mesajlarının yönetimi, dış hizmet alımı ve denetim izlerinin oluşturulması konularında gerçekleştirdiğimiz bağımsız denetim hizmetleri ile “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait ÖKC TSM Merkezi Teknik Kılavuzu” kapsamındaki uyum çalışmaları, uyum durumu tespitinin ardından ortaya çıkabilecek eksiklikler ile ilgili iyileştirme önerileri ve ardından gerçekleştirilecek bağımsız denetim çalışmaları ve GİB ve üye kuruluşa iletilmek üzere hazırlanacak Bilgi Sistemleri Denetim Raporu çalışmaları hizmeti vermekteyiz.

Bize ulaşın