Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi (TBB RM) 1 Ekim2014 tarihi itibarıyla Risk Merkezi tarafından iletilen ve saklanan bilgilerin doğruluğunun, güvenliğinin ve güncelliğinin sağlanmasına yönelik üyeler tarafından alınması gereken önlemleri ve bu önlemlerin denetlenmesinde kullanılacak kontrol hedeflerini yayınlanmıştı.

1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla devreye giren düzenlemeyle birlikte, sigorta ve varlık yönetimi şirketlerinin sekiz ana başlıkta belirlenen kontrol hedefleriyle uyumlu hale gelmesi ve bu hedeflere uyumluluk durumunun düzenli olarak bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesi gerekmektedir.

 

Bu kapsamda KPMG olarak;

  • Mevcut Durum Analizi

  • Eksikliklerin İyileştirilmesi

  • Denetim Raporunun hazırlanması

konularında destek sağlamaktayız.

Bize ulaşın