Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi ve Kullanılması

21 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik kapsamında, ödeme cihazları içerisinde birlikteliği sağlamak, yenilikçi girişimlere destek olmak, önemi günden güne artan temassız elektronik ödeme yöntemlerinin daha da benimsenmesi ve ödemelerde karekod kullanımının yaygınlaştırılması amaçlarıyla ödemeler alanı için standart bir yapı ortaya konuluyor. Böylelikle söz konusu sürecinin uyması gereken ulusal karekod standartları da belirlenmiş oluyor.

Bu doğrultuda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Yönetmelik’e uyum göstermesi gereken kuruluşlar için aşağıda belirtilen unsurlar ön plana çıkıyor;

TR karekod üretici kodu başvuru süreci: Ödeme Hizmetlerinde TR Karekod alternatifini sunmak için üretici koduna sahip olmak gerekiyor. Kuruluşlar lisans için Bankalararası Kart Merkezin’e talepte bulunulmalı ve uygun koşulları sağlamalıdır.

Ulusal standartlar ve uyum gereksinimleri: Mevcut durumda karekod yöntemi ile ödeme hizmeti sunan kullanıcıların yeni Yönetmelik ile birlikte TCMB’nin belirlediği ulusal gereksinimlere tam uyum göstermesi gerekiyor.

Teknolojik altyapı teknik uyum klavuzu: TR Karekod kullanmak İsteyen Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Yönetmelik ile birlikte yayımlanan “Teknik Doküman”a uygun bir şekilde karekod oluşturulmasını sağlamakla ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Uyum süresi 31 Aralık 2021: TR Karekod alternatifini kullanmak isteyen Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Yönetmelik kapsamındaki eksikliklerini en geç 31 Aralık 2021’e kadar tamamlaması gerekiyor.

KPMG size nasıl yardımcı olabilir?

KPMG olarak geniş sektör bilgisi ve mevzuata uyum alanındaki danışmanlık tecrübemiz ile yasal gereksinimleri belirleyerek kuruluşunuzun mevzuata uyumu konusunda sizlere her adımda destek olmaktayız. İlgili mevzuata uyum hizmetlerimiz, mevzuatta belirlenen maddeler çerçevesinde mevcut durum analizi, iyileştirme çalışmaları ve güvence denetim aşamalarını kapsamaktadır.

Mevcut durum analizi

Kuruluşun mevzuat kapsamındaki maddelere uyumluluğu konusunda değerlendirme yapılarak mevcut durum analizi gerçekleştirilir.

İyileştirme çalışmaları

Mevcut durum analizi neticesinde ortaya çıkan eksiklikler ve tespitler için yol haritası sunulur ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilir.

Güvence denetimi

Yönetmelik ile birlikte “Teknik Doküman” kapsamında yer alan kural ve esaslara uyumun değerlendirildiği bir denetim çalışması gerçekleştirilerek güvence raporu oluşturulur.

Bize ulaşın