Bankacılık hizmetlerinde engelli bireylere kolaylık sağlanması ve engelli müşterilerin de eşit düzeyde hizmet alabilmesi adına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankaların uyması gereken kuralların yer aldığı, 18/06/2016 tarihli ve 29746 sayılı "Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

KPMG olarak kanun kapsamındaki maddelere uyumluluk değerlendirmesi yapılarak;

  • Mevcut durum analizi gerçekleştirilmesi
  • Uyumluluk değerlendirmesi neticesinde ortaya çıkan eksiklikler için yol haritası sunulması ve iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi
  • Yönetmelik kapsamında yer alan kural ve esaslara uyumun değerlendirildiği bir denetim çalışması gerçekleştirilerek denetim raporunun oluşturulması

konularında destek sağlamaktayız.

Bize ulaşın