Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Raporuna İlişkin Bağımsız Güvence Hizmeti

Kuruluşların, "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları ile Rafinerilerin Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesine", "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi"ne ve "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları ile Rafinerilerin İç Kontrol Sistemi ve Uyum Esasları Hakkında Yönerge"ye uyumunun her yıl yetkili bağımsız denetim kuruluşları tarafından GDS 3000’e uygun olarak denetlenerek Bağımsız Güvence Raporunun hazırlanması gerekmektedir.

KPMG Türkiye, "Sorumlu Tedarik Zinciri Güvence Denetimi Yönergesi"nde belirtilen şartları sağlayarak ve Borsa’nın yayımladığı “Bağımsız Denetim Kuruluşları Listesi”nde yetkili bağımsız denetim kuruluşu olarak listelenmiştir.

Borsanın yayımladığı “Bağımsız Denetim Kuruluşları Listesi”ne buradan ulaşabilirsiniz.

Sorumlu Tedarik Zinciri Rehberi, risk  temelli beş adımdan oluşan yol haritasını  esas almaktadır.

Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberi

Yaklaşımımız

KPMG Türkiye olarak, kuruluşların Sorumlu Tedarik Zinciri kapsamında mevzuatlara uyumlu hale gelmeleri için destek olmakta ve Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum raporunu GDS 3000’e uygun olarak denetleyerek Bağımsız Güvence Raporunun hazırlanması hususlarında destek olmaktayız.

Şirketlerin uyum çalışmalarına destek olurken ana hususlar ve anahtar performans göstergeleri temel alınarak, aşağıdaki süreçler kapsama alınmaktadır:

  • Tedarik zincirindeki riskleri tanımlamak için oluşturulan sistem sürekliliğinin değerlendirilmesi
  • Etkili uyumluluk sisteminin değerlendirmesi
  • İlgili politikaların uygulamaya koyduğu yönetim sisteminin değerlendirilmesi
  • Müşteriyi tanıma kapsamındaki uygun iç kontrol ve iletişim sisteminin değerlendirmesi
  • Tedarik zincirindeki risklerin belirlenerek gerekli önlemlerin alınmasının kontrolü

KPMG size nasıl yardımcı olabilir?

KPMG Türkiye olarak geniş sektör, mevzuat bilgisi ve güvence hizmetleri alanındaki danışmanlık ve  denetim deneyimimiz ile kuruluşunuzun düzenlemelere uyumu konusunda sizlere her adımda destek  olmaktayız.

İlgili uyum hizmetimiz, Sorumlu Tedarik Zinciri uyumunu sağlamak adına belirtilen Ön Denetim, İyileştirme ve Denetim aşamalarını kapsamaktadır.

Ön Denetim

Kuruluşun rehberler kapsamındaki maddelere uyumluluğu konusunda değerlendirme yapılarak mevcut durum analizi gerçekleştirilir.

İyileştirme Çalışmaları

Uyumluluk değerlendirmesi neticesinde ortaya çıkan eksiklikler ve tespitler için yol haritası sunulur ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilir.

Denetim

Güvence kapsamında yer alan kural ve esaslara uyumun değerlendirildiği, GDS3000 güvence standarttı çerçevesinde denetim çalışması gerçekleştirilir ve güvence raporu hazırlanır.

Bize ulaşın