VISA Kart Sağlayıcısı Güvence Hizmeti

Ödeme Hizmeti Kuruluşlarından kart basım süreci işletenlerin veya işletmek isteyenlerin VISA logosuna sahip olabilmeleri için kart sağlayıcısı VISA tarafından onaylanmaları gerekmektedir. Onay süreci öncesinde ön koşul olarak ise VISA; ilgili Ödeme Hizmeti Kuruluşları SGA ve TF süreçlerinin bağımsız denetim bakış açışıyla gözden geçirilmesini, tasarlanan kontrol ortamının uygunluğunun değerlendirilmesi ve güvence verilmesini talep etmektedir.

Güvence Raporu ve İzin Gereksinimleri

Ödeme Hizmeti Kuruluşlarından kart basım süreci işletenlerin veya işletmek isteyenlerin VISA logosuna sahip olabilmeleri için Suç Gelirinin Aklanması (“SGA”) ve Terörün Finansmanı (“TF”) işlemlerinin MASAK Mevzuatı Kapsamında aşağıdaki kapsam çerçevesinde değerlendirilerek ISAE3000 raporunun hazırlanması gerekmektedir:

  • Politika ve Prosedür Gereksinimleri
  • Organizasyon Yapısı Etkinliği
  • BT Kontrol Ortamının Yeterliliği

KPMG size nasıl yardımcı olabilir?

KPMG Türkiye olarak geniş sektör, mevzuat bilgisi ve güvence hizmetleri alanındaki danışmanlık ve denetim deneyimimiz ile kuruluşunuzun gereksinimlere uyumu konusunda sizlere her adımda destek olmaktayız.

İlgili uyum hizmetimiz, belirlenen maddelere uyumu sağlamak adına belirtilen Ön Denetim, İyileştirme ve Denetim aşamalarını kapsamaktadır.

 

Ön Denetim

Kuruluşun gereksinimler kapsamındaki kontrol noktaları konusunda değerlendirme yapılarak, mevcut durum analizi gerçekleştirilir.

İyileştirilme Çalışmaları

Uyumluluk değerlendirmesi neticesinde ortaya çıkan eksiklikler ve tespitler için yol haritası sunulur ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilir.

Denetim

Güvence kapsamında yer alan kural ve esaslara uyumun değerlendirildiği, ISAE3000 güvence standartı çerçevesinde denetim çalışması gerçekleştirilir ve denetim raporu hazırlanır.

Bize ulaşın