KPMG olarak satış kanallarının, sistemlerin ve verilerin değişkenlik göstermesi sebebiyle yapının doğru bir biçimde anlaşılması, gelirlerin doğru kaydedilmesi ve kayıpların önlenmesi için kritik önem taşıyan Gelir Güvence Hizmetleri ile;

  • Gelir akışının belirlenmesi
  • Gelir akışı üzerindeki kontrol noktalarının belirlenmesi
  • Kontrol noktaları üzerinde veri analizlerinin gerçekleştirilmesi
  • Bulguların tespiti
  • İyileştirme ve tavsiye çalışmaları

konularında destek sağlamaktayız.

Bize ulaşın