Günümüzde büyüyen ve karmaşıklaşan şirket operasyonları ile kurulan kapsamlı ticari ilişkiler şirketleri suistimal riskine daha önce hiç olmadığı kadar kırılgan hale getirmektedir. Maruz kalınacak suistimaller ileride telafisi mümkün olmayan finansal zararlara sebebiyet verebilecektir.

KPMG Suistimal Önleme ve İnceleme ekibi olarak, müşterilerimize oluşması muhtemel suistimal risklerinin belirlenmesi, halihazırda gerçekleşmiş zararlarının boyutlarının hesaplanması ve bu zararların telafi edilmesi konusunda yol gösterici hizmetler vermekteyiz.

Usulsüzlük Soruşturmaları

KPMG Suistimal Önleme ve İnceleme Ekibi; sahte ve hatalı finansal raporlamalar, hukuki ihlaller, görev ihlali, komisyon iddiası, kurumsal casusluk, varlıkların kötüye kullanımı, çıkar çatışması, tedarik suistimali, bilgi suistimali, uygunsuz davranışlar ve diğer ilgili konuların soruşturulması ile ilgili olarak müşterilerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Adli Bilişim Hizmetleri

Şirketler arası etkileşimin katlanarak arttığı dünyada, verilerin boyutu ve karmaşıklığı, şirketlerin finansal ve operasyonel faaliyetlerini izlemelerini zorlaştırmakta, bu da şirket içinde olası tespit edilememiş dolandırıcılık faaliyetleri bulunması riskini artırmaktadır. KPMG Forensic olarak, müşterilerimize yönetmeliklere uymaları veya organizasyonlarında gerçekleşebilecek herhangi bir faaliyetten dolayı oluşabilecek riskleri belirlemeleri ve bunlara müdahale etmeleri konusunda yardımcı oluyoruz.

Siber Soruşturmalar

Dijitalleşmenin etkisi ile birlikte günümüzde şirketlerde meydana gelen suistimal olaylarını ortaya çıkarmak ve ilgili delilleri tespit etmek önemli ölçüde karmaşıklaşmıştır. Bu durum; delillerin fiziki ortamdan ziyade daha çok elektronik posta hesaplarında ya da karmaşık veri tabanlarında saklanmasından kaynaklanmaktadır. Bu gibi elektronik bilgilerin kanıt mahiyeti teşkil edecek biçimde uygun yöntemlerle toplanması ve işlenmesi basılı dokümanlara kıyasla farklı gereklilikler taşımaktadır. Uzmanlarımız suistimal vakalarını ortaya çıkarmak için gerekli delilleri yasa ve düzenlemelere uygun biçimde toplamak amacıyla yüksek teknolojik çözümler kullanmaktadır. Söz konusu deliller üzerinden yürütülen soruşturmalar vasıtasıyla şirketinizi retroaktif ve proaktif olarak koruyabiliriz.

Usulsüzlük Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi yaklaşımımız, şirketlerin kırılgan oldukları alanların tespit edilmesi ve bu alanlara ilişkin iyileştirme planlarının değerlendirilmesi için profesyonel destek sağlamaktır

Olası suistimal vakalarını tespit etmek, şeffaflık ve hesap verilebilirliği arttırmak şüphesiz ki her kurumun önceliklerinden biri olmalıdır. Gerçekleştirilecek çalışmalar, kurumlardaki mevcut hata ve hilelerin açığa çıkarılmasının yanında, olası suistimallerin yaşanmaması adına alınması gereken önlemler konusunda da yönetime yol gösterecektir. Amacımız karşılaşılabileceğiniz yasal, operasyonel ve finansal risklerin tespit edilerek bertaraf edilmesi için aktif bir rol oynayarak sizlere yardımcı olmaktadır.

Yatırım İncelemeleri

Olası suistimalleri tespit etmek, şeffaflık ve hesap verilebilirliği arttırmak şüphesiz ki her kurumun önceliklerinden biri olmalıdır. KPMG Türkiye olarak derin bilgi birikimimiz ve tecrübemiz ile büyük çaplı bir çok yatırımda tarafların söz konusu suistimal risklerinden korunmasını veya gerçekleşen suistimallerin tespit edilmesini sağlıyoruz. aşağıdakilerle kısıtlı kalmamak üzere birçok sektörde müşterilerimizin yanındayız:

  • İnşaat
  • Turizm
  • Taşıma
  • Sağlık
  • Medya
  • Spor

Data Analizi

Ekibimiz projelerinde en son teknolojik gereçleri, hukuksal tabanlı bakış açısını ve küresel seviyede onaylanmış KPMG kaynaklarını kullanarak, veri toplama gereçlerimiz ile çeşitli hedef kaynaklardan veri toplayarak müşterilerimize verilerinin içinde ne olduğunu anlamalarına yardımcı oluruz. E-postalar, dokümanlar ve PDF dosyaları gibi dijital belgelerin gözden geçirilmesi, kuruluşların iç eylemleri ve diğer kuruluşlarla iletişimleri hakkında kritik bilgiler içerebileceğinden olası dolandırıcılık ve suistimal senaryolarını tespit edilmesinde ve önlemesinde etkin rol oynamaktadır

Güncel Bilgiler