Kurumsal Check Up

Kurumsal Check Up

Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri ekibimiz Kurumsal Check Up konusunda size yardımcı olur.

Kurumsal Check Up hedeflerinizde yanınızdayız

Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri bölümünde çalışan profesyonellerimizle birçok yerel ve uluslararası şirkette organizasyon çapında iç denetim, iç kontrol, dizayn ve etkinlik testleri, risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve katma değer yaratmak amacıyla yönetim kurulları, denetim komiteleri, risk komiteleri ve diğer üst yönetim fonksiyonları ile birlikte çalışıyoruz.

 

KPMG Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri ekibi, etkin bir iç denetim ve iç kontrol sisteminin oluşturulması, var olan iç denetim ve iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesi, iş ve operasyon modelindeki süreçlerde risklerin analiz edilmesi, kurumsal yönetim, kurumsal risk yönetimi ve uyum yönetimi sistemlerinin kurulması veya geliştirilmesi ile aile şirketlerinin kurumsallaşması konularında hizmetler sunmaktadır.

 

KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

İş süreçlerindeki verimsizliklerin değerlendirilmesi, şirketlerin büyümesinin sağlanabilmesi için önemli bir adımdır. Gelişime açık alanların belirlenmesinde yaşanacak gecikmeler şirketlerin büyümesini, itibarını veya iş sürekliliğini olumsuz anlamda etkileyebilir.

İhtiyaçlarınız:
 • Stratejik planınızın ve hedeflerinizin güncel ve doğru olması
 • İş süreçlerinin olgunluk seviyesinin belirlenmesi, projelerinizin önceliklendirilmesi
 • Sistem ve Bilgi Teknolojileri altyapısının şirketinizin ihtiyaçlarına uygunluğunun değerlendirilmesi
 • Doğru ve etkin organizasyon yapısının oluşturulması
 • Tedarik zinciri ve fabrika işleyişinizde gelişime açık alanların belirlenmesi ve aksiyon planlarının oluşturulması
 • Kişilere bağımlı süreçlerin belirlenmesi ve bu süreçlerin sisteme bağlı hale getirilmesi
Çözümlerimiz:
 • Mevcut iş süreçlerinin olgunluk analizinin yapılması
 • KPMG uluslararası metodolojilerinden ve iyi uygulamalarından faydalanarak değerlendirmelerin yapılması
 • Değerlendirme sonucunda mevcut ve potansiyel gelişim alanlarının, risklerin ve alınabilecek aksiyonların yer aldığı bir yol haritasının oluşturulması

 

Yönetişim, Risk ve Uyum Alanındaki Diğer Hizmetlerimiz:

 • İç Denetim Hizmetleri
 • İç Denetim Fonksiyonunun Kurulması
 • İç Kontrol Hizmetleri
 • İç Denetim Fonksiyonunun Kalite Güvence Değerlendirmesi
 • SOX Uyum Danışmanlığı
 • Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)
 • Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
 • Bayi ve Distribütör Denetimi
 • Sürekli Denetim ve Sürekli Gözetim
 • Yazılım Lisans Denetimi
 • Yönetişim, Risk ve Uyum (GRC)
 • Süreç Danışmanlığı ve Kurumsallaşma
 • Süreç Olgunluk Analizi
 • Süreç İyileştirme ve Dönüşümü
 • İş Gücü Verimliliği ve Süreç Otomasyonu
 • Süreç Performans Yönetimi
 • Kurumsal Check Up
 • Kurumsal Yönetim ve Uyum

Bize ulaşın