Günümüzde şirketler sıklıkla ticari davalar ya da sözleşme uyuşmazlıklarıyla karşılaşmaktadır. Uyuşmazlıklar sözleşme feshi, sözleşme bitiminde karşılaşılan sorunlar vb. olaylar sonrasında rakipler, iş ortakları ve sürekli/dönemsel çalışanlar ile yaşanabilmekte ve operasyonları etkileyecek olaylara yol açabilmektedir.

Ticari uyuşmazlık sürecinde; uzman, nesnel ve tarafsız bir şekilde gerçekleştirilen analizler ve yerinde sağlanan tavsiyeler önemli bir fark yaratabilmektedir. KPMG Uyuşmazlık Danışmanlığı Ekibi, tam da bu noktalarda müşterilerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Uyuşmazlık ve tahkim konularında uzman ekibimiz müşterilerine, uyuşmazlık sürecinde finansal alanda ihtiyaç duyacakları her türlü bilgiyi sağlama ve dijital kanıt toplama konularında hizmet vermekte, hukuki süreçlere ilişkin uzman görüşü desteği sağlamakta, ticari uyuşmazlıkların önlenmesine ve çözülmesine yönelik olarak hasar kaybı değerlendirmelerinden, muhasebe-finans kaynaklı problemlerin çözümlenmesine geniş bir yelpazede çözümler sunmaktadır.

Ticari Uyuşmazlık Danışmanlığı Kapsamında Sağladığımız Çözümler

Sözleşme Uyum Hizmetleri

Müşterilerimizin organizasyon yapısına ve ihtiyaçlarına bağlı olarak, ticari ilişkilerine dair kontrol ve sürekli izleme süreçlerindeki eksiklerini belirliyor, bu noktaları gidermeye yönelik yol haritasının geliştirilmesi için uygun öneriler sunuyoruz.

Hizmetlerimiz, taraflar arasında imzalanan bir sözleşme veya ticari anlaşma kapsamında ortaya konan telif hakkı koşulları, lisans koşulları, etik yükümlülükler ve diğer ticari şartlara ilişkin incelemeleri içermekte ve temel olarak aşağıda listeli üçüncü taraflarla olan ticari faaliyetler etrafında yoğunlaşmaktadır:

 • Bayiler - Distribütörler
 • İştirakler – Telif Hakları (Royalty)
 • Acenteler – İmtiyaz Hakları (Franchise)
 • Medya Ajansları
 • Teknik Servisler

Hissedar Uyuşmazlığı Danışmanlığı

Hissedarlara olası hukuki süreçlerden sakınmaları konusunda destek olabilmek adına tarafsız ve pratik tavsiyeler sunuyoruz. Çıktılarımızı, karşılıklı güven ortamını güçlendirecek ve tarafların birbirlerine karşı şüphelerini ortadan kaldıracak şekilde sağladığımızdan emin oluyor, taraflar arasında açık bir iletişim kanalı kurulması konusunda gerekli özeni gösteriyoruz.

Ortaya konan uyuşmazlık durumlarında, tarafların anlaşmaya varmasına ve uyuşmazlık durumunun çözümüne yönelik destek sağlıyoruz. 

Maddi Kayıpların Tespiti ve Hesaplanması

Müşterilerimize, ihtilafa bağlı hukuki süreçler ve tahkim süreçleri kapsamında, maruz kaldıkları maddi kayıpların muhasebe temelli kanıtlarla desteklenerek hesaplanmasına ve karşı taraftan talep edilecek tutarın belirlenmesine ilişkin profesyonel tavsiye ve görüşler sağlıyoruz.

Bu tavsiye ve görüşler, aşağıdakilerle kısıtlı kalmamak üzere birçok uyuşmazlık kaynaklı kar kaybının ve katlanılan ilave maliyetin belirlenmesine ilişkindir:

 • Sözleşme ihlali
 • İnşaat uyuşmazlıkları
 • İş kesintisi
 • Fikri Mülkiyet ihlali
 • Portföy tazminatı
 • Yangın ve makine arızası

Hukuki Destek

Temel muhasebe, finans, iş süreçleri ve kayıp hesaplamalarına ilişkin alanları gerçekçi ve yetkin bir yaklaşımla değerlendiriyor, konunun doğru şekilde ele alınması ve doğru stratejinin geliştirilmesine destek olacak şekilde müşterilerimiz ve hukuki temsilcileriyle yakın çalışmalar yürütüyoruz.

Müşterilerimize, elektronik ve/veya doküman temelli kanıtların toplanması, işlenmesi ve yönetilmesi konusunda destek oluyoruz. Bunun yanı sıra, toplanan materyallerin hızlı ve maliyet bakımından uygun bir şekilde incelenmesine yardımcı olmak adına, çeşitli inceleme araçları (gelişmiş konsept haritalama teknolojisi dahil olmak üzere) sağlıyoruz.

Arabuluculuk

Birçok yerel ve uluslararası mecrada bilirkişi olarak rol alan uzman profesyonellerimiz aracılığı ile finansal etkiye sahip ticari uyuşmazlık konuları ve ilişkili hukuki süreçlere ilişkin danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.

Ayrıca, arabuluculuk işlemlerine yardımcı olabilmek adına, müşterilerimizin bir arabuluculuk oturumuna hazırlanmalarına yardımcı oluyoruz. Kimi durumlarda ise taraflar arasında açık iletişimi sağlayan ve uzlaşmayı kolaylaştıran bağımsız ve tarafsız bir arabulucu olarak hareket ediyoruz.

Usulsüzlük ve Suistimal İncelemeleri

Usulsüzlük incelemelerine ilişkin yaklaşımımız; sorunun detaylı şekilde anlaşılmasına ve verilerin teminine ilişkin stratejinin belirlenmesi, kanıtların toplanması ve doğru şekilde yönetilmesi, tespit edilen usulsüz işlemlerin uygun şekilde raporlanması ve müşterilerimize hukuki konularda ihtiyaçları doğrultusunda destek olunması gibi temel adımlardan oluşmaktadır.

İncelemelerimiz esnasında, sorunun detaylarına ve doğasına da bağlı olarak; adli veri analizi, dijital kanıt kurtarma, özgeçmiş ve liyakat değerlendirmesi, piyasa araştırması, doküman incelemesi, şüphelilerle ve kilit tanıklarla gerçekleştirilen mülakat süreçleriyle sınırlı olmamak üzere birçok farklı yöntem ve araçtan faydalanıyoruz. İncelemelerimiz sonucu sağladığımız çıktıların, müşterilerimizin hızlı aksiyon almalarına yardımcı olacak şekilde kapsamlı ve kanıtlarla desteklenmiş olduğundan emin oluyoruz.

Güncel Bilgiler


KPMG E-Bültenleri

Usulsüzlük Önleme – İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum ile İlgili Güncel Bilgiler Gelen Kutunuzda