Günümüzde şirketler ticari ihtilaflar ya da suistimal/usulsüzlük vakaları sebebiyle sıklıkla hukuki süreçlerle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu süreçlerde; uzman kişilerce, nesnel ve tarafsız bir şekilde gerçekleştirilen analizler ve bu kişilerden zamanlıca alınan tavsiyeler hukuki süreçlerde önemli bir fark yaratabilmektedir. KPMG Uyuşmazlık Danışmanlığı Ekibi, ihtiyacınıza göre şekillendirdiği stratejik yaklaşımı sayesinde, sizlere ve hukukçularınıza en uygun uçtan uca dava destek hizmetini ve çözümü sunmayı amaçlamaktadır.

Usulsüzlük incelemeleri, ticari uyuşmazlık vakaları ve tahkim konularında tecrübeli ekibimiz, müşterilerine yaşamakta olduğu hukuki sürece özgü finansal analizler ve adli muhasebe çalışmaları (forensic accounting) gerçekleştirerek, ilgili kanıtları usulüne uygun toplayarak ve elleçleyerek, ihtilafı çözecek makamın standartlarına uygun raporlar hazırlayarak yahut ihtiyari arabuluculuk hizmeti vererek destek olmaktadır.

Kanıt Toplama Ve Kanıt Yeterliliğinin Değerlendirilmesi

Kanıt yeterliliği, yargı sisteminin adil, doğru ve hızlı çalışması için son derece önemlidir. Adli merciler nezdinde mühim bir sorumluluk üstlendiği bilincinden hareketle ekibimiz, kanıt toplama ve kanıt yeterliliğini değerlendirme çalışmalarını titizlikle yürütmektedir.

Bir işletmenin, maruz kaldığı bir suistimali, sahte/hatalı finansal raporlamayı, bir hileli işlemi yahut bir ticari ihtilaftaki zararını mümkün olan en somut ve amaca uygun kanıtlarla destekleyebilmesi için elektronik keşif çalışmaları, dosya incelemeleri veya finansal analizler gerçekleştirerek onları hukuki süreçlerinde desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu süreç içerisinde avukatlarınızla dirsek teması içerisinde bulunuyor, dava stratejisinde onlara destek oluyor ve hakimin kolay anlayabileceği çıktılar hazırlıyoruz.

Uzman Görüşü / Bilirkişi Raporu Hazırlanması

Müşterilerimize, çalışan suistimali veya ticari ihtilafa bağlı davalar yahut tahkim süreçleri kapsamında, maruz kaldıkları maddi kayıpların muhasebe temelli kanıtlarla desteklenerek hesaplanmasına ve karşı taraftan talep edilecek tutarın belirlenmesine ilişkin kanıt niteliği taşıyan profesyonel tavsiye ve görüşler sağlamaktayız. Hazırladığımız bu raporlar yerel mahkemelerde uzman görüşü, tahkimde ise bilirkişi raporu olarak dosyaya sunulabilmektedir.

Aşağıdaki konu başlıkları ile kısıtlı olmamak üzere ekibimiz, olay kaynaklı zarar, kar kaybı veya katlanılan ilave maliyetin belirlenmesi amacıyla; finansal tabloları, işlem kayıtlarını, sözleşmeleri, e-postaları ve diğer kanıtları kapsamlı şekilde analiz ederek, hazırlayacağı profesyonel görüş raporunu müşterilerine sunmaktadır:

 • Çalışan/yönetici usulsüzlükleri
 • Sözleşme ihlali
 • İnşaat uyuşmazlıkları
 • İş kesintisi
 • Fikri Mülkiyet ihlali
 • Portföy tazminatı
 • Yangın ve makine arızası
 • Sigorta tazminatı uyuşmazlıkları

Tanıklık

Dava ve tahkim süreçlerinde, incelemiş olduğumuz uyuşmazlık veya suistimal konularına ilişkin saptadığımız bulguların ve kanıtların mahkeme veya hakem heyeti huzurunda sunulması esnasında adli makamlar, avukatlar veya müşterilerimizin talebi üzerine tanıklık yapmaktayız.

İlgili Makamlarla Soruşturma Konusuna İlişkin Görüşmeler Yapılması

Yerel ve küresel denetleyici ve düzenleyici kamu otoritelerinin inceleme yürüttüğü veya işletmeden öz inceleme talep ettiği konularda gerçekleştirdiğimiz çalışmaların sonuçlarını, bu kamu otoriteleri huzurunda şeffaf ve bağımsız şekilde sunmaktayız.

 • Rekabet Kurumu
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu
 • Sermaye Piyasası Kurulu
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 • ABD Adalet Bakalnlığı (The Department of Justice)
 • ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (The Securities Exchange Commission)
 • Birleşik Krallık Ciddi Dolandırıcılık Bürosu (UK Serious Fraud Office)

Suistimal Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Suistimal Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı Bölümü; farklı endüstri tecrübelerine ve uzmanlık alanlarına sahip profesyonellerden oluşmaktadır.