Ortak Hizmet Merkezi Danışmanlığı

Ortak Hizmet Merkezi Danışmanlığı

Müşterilerimize hizmet sunum modellerinin geliştirilmesi ve tamamlayıcı maliyetlerin düşürülmesi konusunda yardımcı oluyoruz

Müşterilerimize hizmet sunum modellerinin geliştirilmesi konusunda yardımcı oluyoruz

KPMG Türkiye olarak, Ortak Hizmet Merkezi ve Dış Kaynak Kullanımı Danışmanlığı (Shared Service and Outsourcing Advisory “SSOA”) hizmetlerimiz kapsamında, müşterilerimize hizmet sunum modellerinin geliştirilmesi ve tamamlayıcı maliyetlerin düşürülmesi konusunda yardımcı oluyoruz. Şirketlerde iş süreçlerinin ve kaynakların, verimliliği ve etkinliği artıracak şekilde konsolide edilmesi için destek sağlıyoruz. Bu doğrultuda destek alan şirketler, minimum maliyetle, rekabetçi fiyatlardan yüksek kaliteli ürün ve hizmet sunabiliyor.

Bilgi teknolojileri, finans ve muhasebe, insan kaynakları, üretim, müşteri ilişkileri ve gayrimenkul ve tesis yönetimi dahil olmak üzere birçok iş destek biriminde engin dönüşüm tecrübesi olan danışmanlarımızla, hizmet portföy yönetimi ile ilgili stratejilerin belirlenmesinden, uygulanmasına kadar tüm süreçlerde yardımcı oluyoruz.

KPMG global ağı, Fortune Global 500 listesinde yer alan firmaların yüzde 76’sına ortak hizmet merkezi konusunda hizmet sunuyor. Maliyet ve performans verileri konusunda, KPMG küresel ölçekte çeşitli iş fonksiyonlarına ait geniş bir veri tabanına sahip. Bu veri tabanı, müşterilerin mevcut maliyetlerinin analiz edilmesi ve hizmet sunum modeli alternatiflerinin belirlenmesinde destek sağlıyor. 

SSOA faaliyetlerimizin KPMG’nin risk, transfer işlemleri, vergi ve uyum gibi küresel faaliyetleri ile entegre olması, müşterilerimize değer yaratmaya yardımcı olabilecek bütüncül bir hizmet yelpazesi sunmamıza imkan sağlıyor. 

 

Bu kapsamdaki hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir. 

 

Dağıtım Stratejisi ile İlgili Hizmetler

 • İş Stratejisinin Hizmet Modeli ile Uyumu
 • Çıktı Tanımı ve Fırsat Vakaları
 • Teknolojik Strateji ve Dönüşümün Haritası
 • Bulut Fırsat Değerlendirmeleri
 • Örgütsel Model ve Değişim Yönetimi

 

Hizmet Tasarımı, Ön Hazırlığı ve Uygulaması

 • Ortak Hizmet Merkezi Tasarımı, Lokasyon Seçimi ve Uygulanması
 • Bulut Servis Tasarımı
 • Hizmet Sağlayıcı Kaynak Araştırması
 • Dış Kaynak Kullanımı Tasarlanması, Genişletilmesi ve İyileştirilmesi
 • Tasarım ve Dönüşüm Süreci
 • Teknolojik Tasarım ve Uygulanması
 • Sözleşme Modeli Tasarlanması ve Müzakere Desteği
 • İnsan ve Değişim Yönetimi

 

Portföy Yönetimi ve İyileştirme Hizmetleri

 • Yönetilen Yönetişim Modeli Tasarımı
 • Yönetişim Hizmetleri Yönetimi
 • Yönetilen Yönetim Teknolojileri
 • Risk Değerleme, Yönetimi ve Takibi
 • Hizmet Sağlayıcı Kaynak ile Yönetim İlişkisi Desteği
 • Dış Kaynak Desteği
 • Performans ve Çıktı Modellerinin İyileştirilmesi

Bize ulaşın