KPMG’nin “aile şirketleri sürdürülebilirlik yolculuğuna nasıl rehberlik ediyor?” soruna yanıt arayan Aile Şirketleri raporunda, aile şirketlerinin sürdürülebilirlik konusunda aldıkları aksiyonları aktarabilmek amacıyla dünyanın dört bir yanındaki aile şirketi liderleriyle görüşmeler yapıldı. Bu görüşlerin yanı sıra ankete katılan 2 bin 439 aile şirketi üyesinin yüzde 43'ü sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanında başarı için sekiz temel faktöre değindi:

— Üst seviye yönetişim yapısı
— Aile harici profesyonellerin icracı rollerde bulunması
— Hissedarlık yapısının görevler ayrılığına göre ayrıştırılması
— Kadın yönetim kurulu üyesi sayısındaki artış
— Dijitalleşme faaliyetleri
— Değişim ile dönüşümü benimseyen liderlik yapısı
— Güçlü, girişimci zihniyet
— Gelecek odaklı bakış açısı

Dijitalleşme faaliyetlerinde temkinli bir yaklaşım sergileyen firmalar, aynı yaklaşımı sürdürülebilirlik girişimleri bakımından da sergiliyor. Ancak risk-ödül algısı yüksek olan aile şirketleri, global entegrasyon çabalarının yanı sıra geleneksel duyarlılıkları ve değer odaklı yapıları nedeniyle sürdürülebilirlik yolunda tüm sektörlere öncü olabilecek bir konuma sahip.


Sürdürülebilirlik uzun vadeli ve daha stratejik bir yaklaşıma bürünüyor

Rapora göre sürdürülebilirlik yolculuğu genellikle şirketin karbon ayak izini azaltmak veya atıklarını en aza indirmek için mevzuatlara uygun katı hedefli planlarla başlasa da artık uzun vadeli ve daha stratejik bir yaklaşıma bürünüyor. Maliyet odaklı bakış açısıyla sürdürülebilirlik faaliyetlerinden imtina eden şirketler, sürdürülebilirliğin gelecekteki önemine binaen bakış açılarını yatırım odaklı bir algıya dönüştürüyor. 

Sürdürülebilirliğin yarattığı katma değer

Artan çevresel ve toplumsal beklentilere önceden hazırlanan ve bu beklentileri karşılayan şirketlerin itibarlarını güçlendirme, organizasyonel bazda üst düzey yetenekleri çekme ve elde tutmayla beraber yeni iş fırsatları yaratma olasılığı daha yüksek. Sürdürülebilirlik artık bir zorunluluk olarak iş dünyasında ve uyum sağlayamayan şirketler, yeni düşük karbonlu bir dünyada rekabet etme konusunda zorluklar yaşayabilir. Bu yüzden aile şirketlerinin büyük bir kısmı, sürdürülebilirliğe yatırım yapmanın, uzun vadede hayatta kalmalarına ve başarılarına katkıda bulunacak bir itici güç olduğuna inanıyor. 

Herkese uyan tek bir yaklaşım yok

Sürdürülebilirliği, şirketin olağan bir parçası haline getirmek için birçok aksiyon planı ve yaklaşım bulunuyor. Bu yaklaşımların operasyonel yapısı farklı olsa da tamamı sürdürülebilirliği şirket gündemlerinin en üst sırasına koymak, şirket itibarlarını daha da güçlendirmek, operasyonlarını daha verimli hale getirmek gayesini taşıyor.

Ancak sürdürülebilir yaklaşımın yaratacağı fırsatlar, zorluklarıyla beraber geliyor. Aile şirketleri arasında temel endişeler genellikle operasyonlarını optimize etmek adına üstlenecekleri maliyetlerin artması ve artan düzenleyici ve stratejik gereksinimleri karşılamak için ayrılması gereken kaynaklardan oluşuyor. Ayrılan kaynaklar genellikle veri işleme kabiliyetlerine yönelik gelişim, sürdürülebilirlik raporlaması, şirketlerin faaliyetlerinin çevresel ve sosyal etkisini ölçme, kontrol etme ve yönetme için bilgi teknolojileri ve altyapı yatırımları gerektireceğini ortaya koyuyor.

İletişime geçin

Bize ulaşın