KPMG Türkiye Başkanı Murat Alsan, Danışmanlık bölümündeki yeni yapılanmayı Gündem 39’a anlattı. Alsan, “Pandeminin getirdiği tüm koşullara hızlıca adapte olduk, uzmanlıklarımızı ihtiyaçların en yoğun olduğu alanlara odaklayarak çevik bir yaklaşım ortaya koyduk. Şimdi sıra tüm hizmetlerimizi teknoloji süzgecinden geçirerek dönüşüme ivme kazandırmak, paydaşlarımıza günümüzün ve geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda değer katan danışmanlık hizmeti vermek” dedi.

 

KPMG Türkiye’de danışmanlık bölümündeki yeni yapılanma hakkında bilgi verir misiniz?

Danışmanlık bölümümüze 2019 yılında yaptığımız büyük yatırım, dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle bir süre gecikmeli de olsa, karşılığını vermeye başladığında; bölümün iş hacminin büyüme potansiyeli ve alt bölümlerin iş modellerindeki farklılık, bizi bu yeni yapılanmaya götürdü. Danışmanlık bölümümüzü, şirket birleşmelerine ve satın almalara odaklı “Kurumsal Finansman (Deal Advisory)” ve müşterilerimizin yönetsel sorunlarına ve büyüme hedeflerine odaklı “Danışmanlık (Consulting)” olarak iki ayrı birime ayırmaya karar verdik. Bu uygulamayı yeni mali yılımızın başlangıcı olan 1 Ekim 2021’de hayata geçirdik. Halihazırda Danışmanlık Bölüm Başkanı olarak görev yapan Müşfik Cantekinler,

yeni yapılanma kapsamında “Deal Advisory Bölüm Başkanı” olarak görev aldı, “Consulting Bölümü Başkanlığını” da Alper Karaçar üstlendi.

 

Böyle bir yeniliğe neden ihtiyaç duyuldu? Post Covid-19’un ve iş yapma şekillerindeki değişikliğin bunda etkisi var mı?

Mevcut koşullar içinde Danışmanlık bölümü zaten bu iki alt bölümden oluşuyordu. Şirket olarak sunduğumuz teknoloji hizmetlerini artırmamız sonrası, pandeminin de etkisiyle artan talep, Consulting bölümünün, hem çalışan sayısı hem de ciro olarak Advisory bölümünün yarısına ulaşmasını sağladı. Bu noktada müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve Global şirketin teknolojiye dair beklentilerini karşılayabilmek için bu bölünmenin gerekli olduğu konusunda yönetim ekibi olarak mutabık kaldık. Elbette Covid-19 sonrası iş modellerinde teknolojinin baskın hale gelmesinin ve sunulan hizmetler kadar, bu alanda çalışan kişilerin beklentilerinin değişmesi de bunda etkili oldu.

 

Yeni yapılanmada oluşturulan iki bölüm hangi hizmetleri verecek?

Deal Advisory bölümümüz 6 bölümden oluşuyor.

 • Borç danışmanlığı, operasyonel ve finansal durum iyileştirmesi ve finansman konularında “Sermaye ve Borç Danışmanlığı” bölümü hizmet veriyor.
 • Şirket birleşmeleri ve satın almalarında, alıcı veya satıcı tarafın beklentilerini anlayarak sürecin tüm aşamalarında “Birleşme ve Satına Alma” bölümümüz destek veriyor.
 • Geniş ölçekli kurumsal dönüşüm, büyüme modelleri, yatırım stratejileri gibi alanlarda “Strateji ve Operasyonlar”
 • Birleşme ve satın alma süreçlerinin iyileşmesi ve kapanış sonrası öncelikleri belirlemeleri için finansal, ticari ve operasyonel perspektiflerden hedefleri değerlendirmeye “Finansal Durum Tespit ve Modelleme” bölümü yardımcı oluyor.
 • Şirketlerin mevcut ve gelecek stratejileri doğrultusunda yeni yatırım planlaması yaparken, stratejik veya finansal ortaklık aşamasında, yeniden yapılandırma sürecinde veya muhasebe odaklı sebeplerle şirket değerinin belirlenmesi konusunda “Değerleme” bölümü hizmet veriyor.
 • Çevre, sosyal ve yönetişim alanlarında ise zorlukların ve önceliklerin doğru tanımlanması, raporlanması ve etkin yönetilmesi amacıyla hizmet verdiğimiz “Sürdürülebilirlik” bölümü var.

Consulting bölümümüz ise 7 alt bölümden oluşuyor.

 • Dönüşüm hizmetleri, bütçe ve planlama hizmetleri, muhasebe ve raporlama desteği gibi alanlarda müşterilere destek olan ”Finansal Yönetim ve Raporlama Hizmetleri”
 • Suiistimal ve diğer mali suçları önleme, tespit etme ve şirketleri yasal düzenlemeler ile uyumlu hale getirme hizmetleri veren “Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum”
 • İç denetim fonksiyonlarının, kurumsal risk yönetimi programlarının, risk ve kontrol yönetiminin verimliliğini ve etkinliğini artırmak için tasarlanmış olan “Yönetişim, Risk ve Güvence”
 • Stratejinin belirlenmesinden gerçekleştirilmesine kadar -tüm iş, teknoloji, güvenlik, değişiklik yönetimi, uyum ve yönetişim gereksinimlerinizi anlamanıza ve yönetmenize yardımcı olan “Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı”
 • Yoğun rekabet ortamında, daha iyi iş sonuçları elde edebilmek için farklı kuşakları bir arada ve ahenkle çalıştırabilmek için çözümler sunan “İnsan ve Değişim Yönetimi”
 • Uluslararası bankaların, sigorta şirketlerinin, varlık yöneticilerinin, kurumsal ve kamu müşterilerinin karşılaştıkları riskleri tanımlamasına, değerlendirmesine, yönetmesine, raporlamasına ve aynı zamanda yeni yönetmeliklerin etkisini anlaması ve uygulamasına destek olan “Finansal Hizmetler Danışmanlığı”
 • Bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri ile genel bilgi teknolojileri kontrolleri alanlarında denetimler gerçekleştiren “Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi” alt bölümlerimiz bulunuyor. Ayrıca önümüzdeki birkaç yıl içinde Management Consulting yapılanmasını da Consulting bölümü içerisinde konumlandırmak istiyoruz.

 

Bu yapılanma KPMG Türkiye’nin hizmetlerinde nasıl bir farklılık yaratacak, nelere fayda sağlayacak?

Pandeminin getirdiği değişime hızla adapte olup, uzmanlıklarımızı ihtiyaçların en yoğun olduğu alanlara odaklayarak ortaya koyduğumuz çevik yaklaşımın, öncelikle müşterilerimize alacakları hizmetin kalitesiyle ilgili ipuçları vereceğine inanıyoruz. Ayrıca artık teknolojiyi kullanarak iş modelimizi “asset based consulting”e geçirmeyi hedefliyoruz. Organizasyondaki bu değişim sayesinde şirketimizin teknoloji liderinin bölüm başkanı olarak, diğer bölüm başkanlarıyla birlikte, Yönetim Takımımıza katılmış olması, şirketin verdiği tüm hizmetlerin teknoloji süzgecinden geçmesini sağlayarak dönüşümümüzü ivmelendirecek.

 

Deal Advisory ve Consulting başlıklarında verilecek yeni hizmetler var mı?

Yeni hizmet yok ama iş modellerimizde her zaman çağdaş olmayı öncelediğimiz için, hizmetimizin içeriği değişmese de yöntemlerimizi sürekli olarak gözden geçirerek güncelliyoruz.

 

Teknoloji bu yapıda nasıl bir rolde?

Şirketimizin teknoloji yaklaşımı sadece bu yapı için değil şirket olarak verilen tüm hizmetlerde ve kendi iç süreçlerimizde bütünlük gösteriyor. Bu yaklaşımı da; KPMG Türkiye olarak bağlı olduğumuz EMA grubunun teknoloji alanındaki stratejisi tam olarak karşılıyor: “Technology in everything we do”.

 

Özellikle hedef sektörler var mı?

KPMG Türkiye olarak halihazırda sigorta sektöründe rakipsiziz. Amacımız sigorta sektöründeki başarımızı, özellikle kamu, telekomünikasyon, enerji ve ulaşım gibi sektörlerde çoğaltarak rakipsiz olmak.

 

Yıl sonu hedefleriniz neler?

Yıl sonunda Consulting bölümümüzde yüzde 52’lik, Deal Advisory’de ise yüzde 36’lık bir büyüme hedefimiz var. Ancak bunların da ötesinde asıl hedefimiz; tıpkı bu yıl aldığımız THY işinde olduğu gibi Consulting ve Deal Advisory ekiplerimizin güçlerini birleştirerek, tek bir ekip olarak çalışabilme fırsatını daha çok elde etmeleri ve KPMG Türkiye’nin pazardaki payını daha da üst seviyelere çıkarmaları.