KPMG Türkiye olarak hazırladığımız “Turizm Sektörünün Mali Gündemi ve Sürdürülebilirlik” raporunu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duymaktayız.

Turizm sektörü, tarihinin en zorlu süreçlerinden birini 2020 yılında yaşadı. 2020 yılında uluslararası yolcu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 74 düştü. Sektörde 2020 yılında küresel olarak 1.3 trilyon dolar civarında bir kayıp olduğu belirtilirken bu sayı, 2009 küresel ekonomik krizde yaşanan kayıptan 11 kat daha fazla.

Dünya genelinde Covid-19 dolayısıyla diğer sektörler gibi turizm sektörüne de bazı kısıtlamalar getirildi. Seyahat kısıtlamaları iptallere sebep olurken aynı zamanda kalabalığı önleme amacıyla kısıtlamalar getirildi. İnsanlar, yeni organizasyon ve planlar yapmaktan vazgeçtiler veya ertelediler. Hizmet sektöründeki bu değişim, turizm sektörünü doğrudan etkiledi ve bazı işletmeler kapandı, bazıları ise yarı kapasiteyle hizmet vermeye başladı. Pandemi döneminde ayakta kalmaya çalışan sektördeki işletmeler, düzenlemelere ve kısıtlamalara uygun şekilde yeni normale uyum sağlamaya çalıştılar. Türkiye’de öne çıkan planlar ise hafta sonu tatilleri ve yurt içi seyahatler oldu. Ancak bu çözümler kısa vadeli olurken, uzun vadede sektör üzerindeki etkisinin ne olacağı kestirilemiyor.

Pandeminin turizm sektörü üzerindeki önemli etkileri üzerine KDV oranı indirimi sağlanırken, konaklama vergisi ile ecrimisil, kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedeli ve hasılat payı ödemeleri ertelendi.  Yine istihdam ve piyasadaki olumsuz etkinin azaltılması adına sosyal güvenlik ve iş hukuku mevzuatında çok sayıda uygulamada düzenlemeye gidildi. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın turizm sektöründe GEKAP uygulaması hakkındaki görüşlerinin de dikkate alınması gerekir. 

Pandemiyle birlikte turizm sektörünü etkileyen temel sürdürülebilirlik riskleri, sistematik risklere dönüştü. Gerek yaşanan daralmayla mücadele gerekse sektörde rekabet iyileştirilmesi için sürdürülebilirlik kritik bir başlık olarak karşımıza çıkmakta. Yine turizm ve seyahat sektörünün çevresel etkisini düşündüğümüzde sürdürülebilirlik daha da önem kazanmakta.

Umarız “Turizm Sektörünün Mali Gündemi ve Sürdürülebilirlik” raporunu faydalı bulursunuz. Dokümanın içeriğini daha detaylı tartışmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.