KPMG 2020 CEO Araştırması COVID-19 Özel Sayısı, salgının gündemde yer ettiği bu dönemde CEO’ların değişen önceliklerine ilişkin bir pencere açıyor. KPMG olarak, birçok önemli pazar pandeminin etkilerini baştan sona hissetmeye başlamadan önce, Ocak ve Şubat aylarında 1.300 CEO ile bir anket çalışması düzenlemiştik. Pandemi sonrasında genel düşüncenin ve önceliklerin ne şekilde değiştiğini anlamak için 315 CEO ile bir takip anketi düzenledik. Sonuçlar pandemi sürecinde yaşanan değişimi gözler önüne seriyor:

Yetenek ve yeni çalışma gerçekliği:

Şirketler, uzaktan çalışmanın potansiyel yetenek havuzunu genişletmesinden dolayı işe alım stratejilerini değiştirmek istiyor. Şirket liderleri pandemiyi de göz önünde bulundurarak kısa vadede ofis alanlarını yeniden gözden geçirecek.

Değişen risk gündemi:

Salgının başlamasından bu yana küresel tarafta "Yetenek riski", "Tedarik zinciri riski" ve "Ülkeselliğe geri dönüş"ün önünde şirketlerin büyümesi için en önemli tehdit unsuru olarak ortaya çıktı. Türkiye’de ise "Tedarik zinciri riski" büyümenin önündeki tehditler sıralamasında ilk sırayı aldı.

Dijital hızlanma:

Şirket liderleri büyük ölçekli dijital dönüşümün taşıdığı önemden emin ve çoğunluğu bu ivmelenmeye pandemi döneminde tanıklık etti.

Amaç: Bugünkü sağlık krizinin ve insani krizin ortasında, CEO'lar kritik toplumsal zorluklara ilişkin güvenilir ve amaca odaklanmış şirketler oluşturmaya odaklanıyor.

Yenilenen amaç algısı

Küresel CEO’ların yüzde 79'u pandeminin başlamasından bu yana organizasyonlarının amacına duygusal yönden daha güçlü bağlar hissettiklerini söylüyor. Türkiye’de ise bu oran yüzde 93.

Empatiden aksiyona

Küresel CEO’ların yüzde 39'u kendi sağlıklarının veya aile üyelerinin sağlıklarının COVID-19'dan etkilendiğini ve yüzde 55'i ise pandemiye yönelik gösterdikleri stratejik tepkilerini değiştirdiklerini söyledi. Türkiye’de ise kendi veya aile üyelerinin pandemiden etkilendiğini belirten CEO’ların oranı yüzde 40. Pandemiye yönelik gösterdikleri stratejik tepkileri değiştirdiklerini söyleyen CEO’ların oranı ise yüzde 63.

Eşitliği savunma

2020'nin başlarında küresel CEO'ların yüzde 65'i ve Türkiye’deki CEO’ların yüzde 58’i, şirketlerinin toplumsal sorunlara ilişkin boşlukları doldurmasını istediğini söylüyordu. Bugün ise Küresel tarafta CEO’ların yüzde 81'i ırkçılıkla mücadelede yeni önlemleri hayata geçiriyor. Türkiye’de ise bu oran yüzde 83.

Başarı: CEO'lar, krize müdahalenin yanı sıra, işlerini uzun vadeli büyüme ve başarı hedefiyle konumlandırıyor.

Artan güçlükler

Bugün küresel CEO'ların yaklaşık üçte biri (yüzde 32) yılın başına kıyasla küresel ölçekte uzun vadeli ekonomik büyüme tahminlerinde artık daha güvensiz hissediyorlar. Türkiye’de ise sene başına kıyasla

güvensiz hisseden CEO’ların oranı yüzde 27.

 

Dijital büyümede ilerleme

Küresel CEO'ların yüzde 80'i pandeminin dijital dönüşüme ivme kazandırdığını ve en büyük ilerlemenin dijital operasyonlarda olduğunu söylüyor. Yüzde 30'luk bir dilim, bu ilerlemenin kendilerini şu anda olmaları gereken konumdan çok daha ileri bir noktaya götürdüğünü ifade ediyor. Türkiye’de pandeminin dijital dönüşüme ivme kazandırdığını düşünenlerin oranı yüzde 87. Yüzde 27’lik bir dilim ise dijital anlamda olmaları gerekenin çok daha ilerisinde olduklarını belirtiyor.

 

Yetenek riski

"Yetenek riski" yılın başından bu yana 11 sıra yükselerek uzun vadeli büyüme yolunda 1 numaralı tehdit oldu. Aynı şekilde Türkiye’de de “yetenek riski”, “tedarik zinciri” riskinin ardından CEO’lar açısından en öncelikli risk olarak gösterildi.

Öncelikler: CEO'lar, COVID-19 sonrası gelecekte başarılı olabilmek için gereken yetkinlikleri inşa etmek üzere dönüşüm alanlarına öncelik veriyor.

ESG'nin önemi artıyor

Küresel CEO'ların yüzde 71'i ve Türkiye’den katılım gösteren CEO’ların yüzde 87’si salgının getirdiği iklim değişikliği kazanımlarına odaklanmak istediklerini söylüyor. Küresel CEO’ların Yüzde 65'i ve Türkiye’deki CEO’ların yüzde %67’si ise iklim risklerini yönetmenin, önümüzdeki 5 yıllık sürede işlerini korumalarında önemli bir rol oynayacağını söylüyor.

 

İş yapmanın geleceği

Küresel CEO'ların yüzde 77'si ve Türkiye’deki CEO’ların yüzde 67’si salgın sonrasında kullanılan dijital iş birliği ve iletişim araçlarını geliştirmeye devam edeceklerini söylüyor. Yüzde 73'ü ise uzaktan çalışmanın, mevcut yetenek havuzlarını genişlettiğini düşünüyor. Türkiye’de ise bu oran yüzde yüzde 87.

 

Müşteri odaklı tedarik zinciri

Küresel CEO’ların Yüzde 67'si ve Türkiye’deki CEO’ların yüzde 80’i değişen müşteri ihtiyaçlarına daha esnek yanıt verme gerekliliği karşısında salgının sarsıcı etkisinin bir getirisi olarak küresel tedarik zinciri yaklaşımlarını yeniden düşünmeleri gerektiğini söylüyor.

KPMG 2020 Küresel CEO Araştırması: COVID-19 Özel Sayısı'nı keşfedin