• 1000

KPMG, 2020'nin başlarında, 14 ülkede ve altı sektörde büyük işletmeler için çalışan 1.100 üst düzey ÜTRY yöneticisiyle çevrimiçi bir anket gerçekleştirdi. Ayrıca araştırmamız süresince KPMG üye şirketlerinden ve müşterilerinden 10 uzmanla ÜTRY konusunda kapsamlı görüşmeler yapıldı.

Araştırmamız, tüm sektör ve coğrafyalardaki kuruluşların ÜTRY'yi stratejik bir öncelik olarak gördüklerini doğrulamaktadır. İşletmelerin ÜTRY'ye karşı proaktif bir yaklaşım benimsediğini ve teknolojik imkanlar ve inovasyon yoluyla mevcut süreçlerini nasıl iyileştirip geliştirebileceklerini keşfettiklerini görüyoruz.

Bununla birlikte, anketimiz birçok kuruluş için ÜTRY'nin gelişmekte olan bir çalışma olduğunu da açıkça ortaya koymakta. Kuruluşlar, küresel olaylara ve ekonomik belirsizliğe uyum sağladıkça, eski üçüncü taraf değerlendirme yöntemlerinin ve kontrol ortamı analizlerinin yeni riskleri ve zorlukları hesaba katacak şekilde güncellenmesi gerektiğini de görmektedirler.

Kuruluşlar, son derece acil bir konu olarak, üçüncü tarafların bu hizmetleri sağlamada oynadıkları rolü doğru bir şekilde anlayıp politika ve kontrollerini buna göre düzenleyerek müşteri hizmetleri genelinde iş esnekliğini geliştirmelidir.

Araştırma sonuçlarımızın tamamına buradan ulaşabilir, sorunuz olması durumunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.