• 1000

Madencilik sektörü günlük hayat içerisinde daha arka planda gibi görünse de aslında modern hayatın bugün ulaştığı seviyeye gelmesinde madencilik önemli bir rol oynamıştır. Dünyayı ve yaşam tarzımızı değiştiren teknolojinin gelişimi büyük çoğunlukla madenlerden geçmektedir. Kullandığımız teknolojik aletler, makineler, ulaşım araçları ve bunların üretimi için inşa edilen sanayi tesisleri yine maden ürünlerinin geliştirilmesi ile oluşturulmaktır. Her geçen gün ilerleyen ve önümüzdeki yüzyılı şekillendirecek olan endüstriyel otomasyon, robot kullanımı, uzay ve malzeme bilimlerinin gelişmesinde de madenciliğin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli rol oynadığını biliyoruz.

Diğer yandan maden zenginlikleri ve madencilik ekonomiye, istihdama ve ihracata katkısı ile ülkelerin kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Tedarik zincirinin ilk halkasını oluşturan madencilik sektörü ülkemizde de birçok sanayi kuruluşunun hammaddesini sağlayarak üretimde dışa bağımlılığımızı azaltmada etkin bir görev üstlenmektedir.

Maden potansiyeli ve çeşitliliği açısından zengin bir ülke olmamıza rağmen, madencilik faaliyetlerinden henüz gelişmiş ekonomiler kadar fayda sağlayamamaktayız. Uluslararası rekabet gücümüzü kaybetmemek ve ekonomimizin dışa bağımlılığını azaltmak için, madenlerimizi ekonomimize kazandırmak, sürdürülebilir ve verimli madencilik ile katma değerli uç ürün üretmek her geçen gün daha önemli hale gelmektedir.

Bu doğrultuda çıkaracakları kanunlar ve teşvikler ile ilgili bakanlıklarımıza, yarattıkları farkındalık ve destekler ile sivil toplum kuruluşlarımıza, yapacakları sermaye yatırımları ile şirketlerimize ve bilgi birikimleri ile mühendislerimize büyük görevler düşmektedir.  

Ekonomimiz için böylesine önemli olan ve başka sektörlere de dokunan madencilik sektörü, doğası gereği zorlu fiziksel çalışma koşullarına sahiptir. Dünyada iş sağlığı ve güvenliği açısından en riskli sektör olarak kabul edilen madencilik sektöründe güçlü adımlar ile ilerleyebilmek için iş sağlığı ve güvenliği de en öncelikli konular arasında gelmektedir.

Yasalarla belirlenmiş çalışma koşullarına, denetlemelere, uygulanan teknoloji ve alınan önlemlere rağmen maden ocaklarımızda meydana gelen göçük, patlama, zehirlenme gibi iş kazalarında ne yazık ki ölüm ve yaralanmalar gerçekleşebilmektedir. Zorlu fiziksel şartlarda, kimi zaman ölüme meydan okuyarak ocaklarda kazma kürek sallayan, emek veren madencilerimizin de önemi ve ekonomimize katkısı göz ardı edilmemelidir ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine özen göstermemiz şarttır.    

KPMG olarak ekonomimize ve sanayimize katkısı açısından böylesi önemli bir sektörde görev alan başta emekçi maden işçilerimizin olmak üzere tüm maden sektörü çalışanlarımızın madenciler gününü kutluyor ve maden ocaklarında hayatını kaybeden maden işçilerimizi rahmetle anıyoruz.