• 1000

KPMG olarak şimdiye kadar, özellikle suistimalcilerin profilleri ve karakteristik özellikleri konusunda bizlere ışık tutacak 3 farklı rapor yayınladık. Bunlar, 2010, 2013, 2015 yılı verilerine dayanan ve her çalışmada bir önceki dönem ile karşılaştırmaları içeren kapsamlı çalışmalar idi. Son yapılan ve 2016 yılında tüm dünyada farklı dillerde yayınlanan “Bir Suistimalcinin Profili 2016” raporumuz ise yayınlandığı dönemde oldukça ilgi görerek şirketlere yol gösterici bir kılavuz olma niteliğini uzun süre korumaya devam etti.

Bu yıl ise paydaşlarımızın bu konunun Türkiye’deki durumunu değerlendirmelerine imkan sağlamak ve gelecekte ne yönde değişebileceğini öngörebilmek için Etik ve İtibar Derneği (TEİD) ile birlikte KPMG Türkiye olarak bir inisiyatif aldık ve Türkiye’deki suistimaller ve suistimalcilerin profilini analiz etmek amacıyla elinizdeki raporu hazırladık.

Analizlerin yapılmasında doğru kişilerden makul ve anlamlı cevapların alınmasının önem teşkil etmesi nedeniyle anketimiz, TEİD ve KPMG tarafından ortaklaşa seçilen Türkiye’nin öncü firmalarına ve bu firmaların çalışanlarına gönderilmiştir. Bu kapsamda KPMG’nin tescilli “Suistimal İnceleme Metodolojisi” çerçevesindeki bileşenlere odaklanan 28 sorudan oluşan web tabanlı anketimiz, 22 Ekim – 6 Kasım tarihleri arasında katılımcılara açılmış olup ankete farklı sektörlerden 157 kişi katılım göstermiştir.

Raporumuzun, suistimalciler ve bunlarla mücadele yollarıyla ilgili yapılan tartışmalara pozitif yönde katkıda bulunmasını umarak, çalışmamızın gerçekleşmesinde ve bu raporun sizlere ulaştırılmasında katkıları bulunan KPMG Türkiye Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Ekibi ile TEİD’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.