Yeni normale hazırlanmak

Son birkaç ay içinde perakende sektöründe eşi görülmemiş bir belirsizlik, karmaşıklık ve değişime tanıklık ettik. Koronavirüsün patlak vermesiyle, bazı perakendeciler gelişip büyürken, diğerleri sektörde varlığını devam ettirmek için mücadele ediyor. COVID-19’un, sektörü halihazırda etkileyen bazı temel trendleri hızlandırdığını görüyoruz: iş modellerinde dönüşüm, amaca yönelik aksiyon alma, ve maliyeti tasarrufuna odaklanma. 

Trend 1: İş modelleri dönüşüyor

COVID-19'dan önce bile, mağaza bazlı perakendeciliğin hızlıca tarih olmaya başladığını hissediyorduk. Birçok fiziksel mağaza tekrardan büyüme sürecine girecek olsa da, fiziksel mağazalardan değer elde etme günlerinin sona erdiği oldukça açık. Birçok perakendeci iş modellerini yenilemek ve dönüştürmek için uğraş veriyor. 

Trend 2: Amaca yönelik aksiyonlar ön plana çıkıyor

İçinde bulunduğumuz süreçten önce de, hükümetlerin ve şirketlerin büyük çoğunluğu kar odaklı olmak yerine insan odaklı olmayı planladığını açıklamıştı. COVID-19, bu paralelde halihazırda devam etmekte olan bir trendi hızlandırdı. 

Trend 3: İş modellerinin maliyetleri yeniden gözden geçiriliyor

Çoğu perakendeci, geleneksel maliyet tasarruf çözümlerinin artık marjları artırmak ve iş modellerini yeniden yapılandırmak için yeterli olmadığını kabul ediyor. COVID-19’a karşı verilen mücadele boyunca ortaya çıkan agresif maliyet tasarrufu stratejilerinden sonra bile, çoğu perakendeci önümüzdeki yıllarda kar etmek için daha yenilikçi maliyet stratejileri belirlemesi gerekiyor. 

Trend 4: Müşteri seçimleri mercek altında

Günümüz ortamında, müşteriler ürün çeşitliliğine daha az, ulaşılabilirliğe daha çok önem veriyor. Müşteriler herhangi bir ürüne hızlıca sahip olabilmek istiyor. Bunun birçok perakendecinin çalışma şeklini değiştirebileceğini öngörüyoruz.