KPMG’nin ‘Covid-19 Tüketicinin Nabzı’ araştırması, koronavirüs salgınının tüketici üzerindeki etkisini inceledi. ABD’de bin tüketiciyle yapılan ankete göre salgın en fazla Y kuşağını etkiledi.

Araştırmaya katılanların neredeyse yarısı (yüzde 44) pandemi nedeniyle gelirlerinin düştüğünü söylüyor. Salgının Y kuşağının gelir durumu üzerindeki etkilerine bakıldığında ise milenyum kuşağından katılımcıların yüzde 52’si gelirlerinin olumsuz etkilendiğini belirtti. Bu gruba gelir düzeylerindeki düşüş sorulduğunda ise Y kuşağından tüketiciler gelirlerinde yüzde 47.7’lik azalma yaşadıklarını ifade etti.

Katılımcıların yüzde 11’i Covid-19 salgını nedeniyle artık çalışmadıklarını kaydetti.

Karantina boyunca tüketicilerin büyük çoğunluğunun zorunlu olmayan harcamalardan uzaklaştığı görülüyor. Y kuşağının sektörlere göre harcamalarına bakıldığında ise ana ürün ve hizmetlerde harcama yapanların sayısının yüzde 62 arttığı gözleniyor.

Salgın sonrası toparlanma sürecinin nasıl ve ne zaman olacağı ile ilgili çok farklı görüşler var. Ekonominin düzelmesi ve harcama alışkanlıklarının normale dönmesiyle ilgili tahminler birbirinden hayli uzak. Ankete katılanların çoğunluğu hızlı ekonomik toparlanmanın olacağı konusunda umutlu değil. Çoğunluk toparlanmanın 6 ay ve 2 yıldan fazla bir süre arasında gerçekleşeceğini öngörüyor.

Salgının tüketici grupları üzerindeki küresel etkilerinden biri de yeme-içme alışkanlıklarındaki benzerlik. Anketin uygulandığı tüm gruplarda yeme-içme alışkanlıklarının ‘evde yemek yapma’ temasına döndüğü anlaşılıyor. Tüm gruplarda evde spor yapanların sayısının da arttığı görülüyor. 

2008 krizini de yaşayan milenyum kuşağı pandemi sırasında ekonominin durması nedeniyle en çok etkilenen sektörlerde çalışıyor. Sosyoekonomik çöküşün etkilerini gelirlerinde hissediyorlar. Yaşam tarzları, harcama alışkanlıkları değişiyor. Bu, 20 yıl içinde yaşadıkları ikinci büyük kriz. Borçlu ve düşük ücretli Y kuşağının, salgının etkilerini uzun süre yaşaması muhtemel. 

Araştırmaya göre salgın dört yeni tüketici grubu ortaya çıkardı.

Salgından derinden etkilenenler (yüzde 23): Gelir kesintileri veya iş kaybı yaşayan grup. Salgından önce de ekonomik anlamda zor durumda olan tüketiciler.

Ortalama gelirleri yıllık 45 bin dolar, yaş ortalaması 51.

Perakende kategorileri arası harcamaları düşük.

Geleceğe yönelik beklentileri iyimser değil.

Dikkatli ilerleyenler (yüzde 45): İş kaybından daha az etkilenen harcamalarını dramatik bir şekilde değiştirmeyen tüketiciler.

Ortalama gelirleri yıllık 60 bin dolar, yaş ortalaması 44.

Salgından ilk kategori kadar yüksek etkilenmeyenler bu grubu oluşturuyor.

Salgından önce de salgın dönemindeki miktarda harcama yapıyorlardı.

Gelecekle ilgili en şüpheli grup.

Evlerine sığınıp tasarrufa devam edenler (yüzde 27): Görece varlıklı ve ekonomi ile en ilgili olan tüketici grubu. Daha fazla tasarruf ediyorlar ve zorunlu olmayan harcama kategorilerinde az harcama yapıyorlar.

Ortalama gelirleri yıllık 110 bin dolar, yaş ortalaması 53.

Ekonomik olarak pandemi ile baş edebiliyorlar.

Gelecekle ilgili en karamsar grup.

Harcamaya hazır (yüzde 5): En genç grup, ekonomi ile daha az ilgili olmalarına rağmen kategoriler arası çok rahat harcama yapan tüketiciler.

Ortalama gelirleri yıllık 65 bin dolar, yaş ortalaması 33.

Salgından doğrudan ve yüksek oranda etkilenmediler.

Geleceğe en olumlu bakan grup. Sosyal aktivitelere katılmaya hevesli ama yine sosyal mesafe kuralarına duyarlı.

gokhan-kacmaz

Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Şirket Ortağı, Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri

KPMG Türkiye

E-posta

Bize ulaşın