• 1000

Birçok şirketin uzaktan çalışmaya geçmesi ve eğitimin sanal ortama taşınmasıyla birlikte güçlü altyapı ve kesintisiz hizmet ihtiyacı telekom firmaları üzerinde olağanüstü bir talep yarattı. Tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar telekomünikasyon şirketleri için bir takım handikaplar yaratsa da, salgının sebep olduğu olağanüstü trafik artışı ve çalışma biçimleri üzerindeki etkileri şirketler için salgın sonrasında da etkisini devam ettirecek önemli fırsatlar sunuyor.

Telekom şirketlerinin hisse değerlerinde covid-19 sonucunda özellikle B2B satışlardaki azalmadan kaynaklı bir düşüş yaşandı ancak bu düşüş menkul kıymetler borsalarındaki genel düşüşe kıyasla hafif kaldı. Mayıs ayı itibarıyla ise Türkiye’deki telekomünikasyon şirketlerinin hisse senedi değerlerinde kayda değer bir iyileşme gözlemleniyor.

KPMG Türkiye olarak Telekom şirketlerin yaşadığı olumsuz etkilerin kısa vadeli olacağını ve uzun vadede değişen tüketici alışkanlıkları ve artan mobil veri ihtiyacını karşılamak için Telekom şirketlerine olan talebin artacağını öngörüyoruz.

Tedarik zinciri sorunları 5G’de öncü olan ülkelerde bile süreçlerin yavaşlamasına neden oldu. Covid-19’un 5G’ye olan yatırım ihtiyacını artırdığını söyleyebiliriz. Covid-19 sonrası dönemde 5G sürecinin hızlanarak devam etmesi bekleniyor.

Kriz sürecinde iletişim ve haberleşme ağlarına artan talep, kriz sonrasında da devam edecek. Evden çalışma uygulamasının kurumların tercihleri doğrultusunda kriz sonrası çalışma hayatının yeni normallerinden biri haline geleceği öngörülüyor. Mobilitenin sınırlandırılması ve operasyonel verimin arttırılma amacı şirketlerin kurumsal iletişimlerinin ve altyapılarının daha güçlü ve hızlı hizmet sağlayan 5G teknolojisi ile yapılandırma hedefleri oluşturmaları sonucunu doğurabilir. Bunlara ek olarak firmaların üretim süreçlerinde insan temasının minimize edilme hedefinin, 5G teknolojisine olan talebin artışına katkı sağlaması bekleniyor.

Araştırmamızda, pandemi sürecinin telekomünikasyon sektörü üzerindeki etkilerinin yanı sıra, önde gelen Telekom şirketlerinin temel stratejilerini ve aksiyon önerilerimizi inceleyebilirsiniz.