• 1000

KPMG Sermaye ve Borç Danışmanlığı ekibi olarak sizlere, şirketlerin Covid-19 sürecini iyi yönetebilmeleri için dikkat etmeleri gereken konuları özetleyen çalışmalar hazırladık. Birer hafta arayla yayınlayacağımız üç çalışmadan ikincisi olan “Covid-19: Kurumsal Dayanıklılık” başlıklı çalışmayı sizlerle paylaşıyoruz.

Global ölçekte tüm ülkeleri ve sektörleri olumsuz etkileyen COVID-19 salgını, firmaların iş yapış şekillerini yeniden tasarlamasını zorunlu kılmıştır. Bu ve benzeri şoklara karşı, firmaların; finansal, operasyonel ve ticari olmak üzere 3 ana konuda kurumsal dayanıklılığını pekiştirmeleri kaçınılmazdır. Firmalar söz konusu kriz dönemlerinden en az hasarla çıkmak için, likiditelerini arttıracak ve fonlama ihtiyaçlarını azaltacak şekilde kapsayıcı bir kurumsal vizyona sahip olmalıdır.

Bu süreçte yaşanması muhtemel zorluklara ve bu zorluklara karşı alınması gereken önlemlere yer verdiğimiz yayınımızın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.