KPMG International tarafından, firmalarda yer alan Uyum fonksiyonlarının yapısını ve uyum görevlilerinin gündemlerini anlamak için gerçekleştirilen 2019 Baş Uyum Görevlileri (CCO) Anketi’nin Türkiye versiyonu, 2019 yılı Aralık ayı içerisinde Etik İtibar Derneği (TEİD) işbirliği ile gerçekleştirilmiş olup anketin Türkiye sonuçlarını içeren «KPMG Türkiye 2019 Etik ve Uyum Raporunu» sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duymaktayız.

Raporumuz, Türkiye’de sektörlerinde öncü firmalarının mevcut uyum yapılanmalarını ve hedefledikleri gelişim alanlarını incelerken kurumların etik ve uyum alanında bulundukları noktayı anlamayı hedeflemektedir.

İş dünyasındaki yeni gelişmeler, beraberinde yeni fırsatların yanı sıra yeni riskler ve  potansiyel tehlikeler de getirmektedir. Bunların arasında çıkar çatışması durumları, şirket içi uygulamalara ve kanunlara aykırı durumlar, görev suistimali, taciz, darp ve şirket itibarına gölge düşürülmesi gibi çeşitli ögeler bulunmaktadır. Ekonomik yavaşlama ve geçim sıkıntısının artması gibi baskı unsurlarının yoğunlaştığı bir dönemde çalışanlar üzerinde artan maddi ve manevi baskılar, suistimalin gerçekleşmesi için fırsat ortamlarına zemin hazırlarken işletmeleri ciddi risklerle karşı karşıya bırakmaktadır.

Bir dönüşüm ekosistemi içinde en iyi şekilde konumlanmak adına işletmelerin daha atik ve daha dirençli olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda işletmelerin bütünsel bir Etik Kültürü benimsemeleri ve bunu operasyonel faaliyetlerinin her katmanına entegre etmeleri büyük önem teşkil etmektedir. Ticari hedeflerin gerçekleştirilmesi kadar, şirket gelirlerinin ve itibarının koruması adına “doğru” kararların verilmesi, bir Etik Kültürü çerçevesinde yeni politika, prosedür, süreç ve araçların benimsenmesiyle doğrudan ilişkilidir.

Bu bağlamda, pek çok farklı sektör ve alanda bilgi ve tecrübeye sahip uzmanlardan oluşan KPMG Türkiye Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum ekibi, global ve yerel ölçekte firmalara etik ve uyum konularında danışmanlık hizmetleri vererek firmaların bu dönüşüm yolculuklarında onlara yardımcı olmayı hedeflemektedir.