Gelecekteki tedarik zinciri operasyonlarını faal kılmak için, yeni tedarik zinciri rollerine ve kabiliyetlerine ihtiyaç duyulacağı aşikârdır. Bu noktada asıl soru, geleneksel yöntemlerin ve yeni yaklaşımların birlikte kullanıldığı günümüzün şekil değiştiren iş modellerinde; şirketlerin hem dijital iş gücünü, hem de insan iş gücünü nasıl dengeli ve başarılı bir şekilde kullanacağıdır.

Günümüzde bir firmanın uçtan uca değer zincirini yönetebilmek için güçlü bir teknolojik altyapı ve ileri seviyede analitik yetkinlikler gerekmektedir.

Serkan Ercin
Strateji ve Operasyonlar
Şirket Ortağı

Tedarik zinciri şirketleri, yeni kabiliyetlerin kazanımı konusunda hem sektör dışındaki şirketlerle, hem de kendi içlerindeki farklı fonksiyonlarla rekabet halindedir. Bu rekabet, tedarik zinciri şirketlerinde uzmanlığı ve analitik becerileri bir araya getirebilme konularında bir kabiliyet açığı oluşturabilir.

Değişimler karşısında başarıya ulaşmak isteyen tedarik zinciri şirketlerinin; değişen kabiliyetler ortamına, azalan yetenek havuzuna, farklılaşan demografik taleplere (insanların nerede, nasıl ve ne zaman çalışmak istediği gibi) ve yalnızca teknik bilgi kazanmak yerine genel yetenekler de kazanma fikrine adapte olması gerekmektedir. Bu doğrultuda, geleceğin tedarik zincirlerinin aşağıdaki temel başlıklara odaklanması gerekmektedir:

  • Dijital iş gücü ve insan iş gücünün bir arada var olması: Modern ve dijital bir çalışma ortamı yaratarak çalışanlarınızın tekrar gerektiren faaliyetlerden uzak kalmasını sağlayın, ancak kilit kararların insanlar tarafından verildiğinden emin olun.
  • Tedarik zincirinin bir iş ortağı haline getirilmesi: Tedarik zincirini, fonksiyonlar yelpazesi içerisinde bir iş ortağı haline getirecek bir kültür oluşturun.
  • Dijital mükemmeliyet merkezinin kurulması: Yatırımları fonksiyonlar içerisinde en fazla etkiye sahip olacak fırsatlara odaklayacak bir dijital mükemmeliyet merkezi kurun.
  • Yeni rollerin ve destekleyici kabiliyetlerin belirlenmesi: Şirketinizin hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyacağı rolleri, kabiliyetleri ve yaklaşımları belirleyin.

Günümüzde tedarik zinciri liderleri, tüm planlamalarını, akıllı fabrikalarının dijital ikizleri üzerinde etkili dijital ve analitik yetkinlikleri ile yapıyor.

Ayşegül Eser
Strateji ve Operasyonlar
Müdür

Geleceğin tedarik zinciri, önde gelen teknolojik trendlerin; insanlar, süreçler, ticari hedefler ve IT sistemleri üzerindeki doğrudan ve uzun vadeli etkilerini öngörebilecek ve gereken aksiyonları alabilecek kabiliyete sahip olacaktır. Bu zincirler;  IT yatırımlarında, stratejilerinde ve şimdiye ve geleceğe dair karar verme süreçlerinde yenilikçi teknolojileri merkezlerine yerleştirecektir. Otomasyon ve optimizasyon konularında gelişmeyi hedefleyecek bu zincirler, yıkıcı teknolojiler yelpazesinde yeni yollar ve fırsatlar da keşfedecektir. Bu başlıklar içerisinde başarıya ulaşmak isteyen tedarik zinciri şirketleri;

  • Ölçek ve dağıtım konularında maksimum faydanın sağlanması için, analitik departmanlarına hibrit bir yapısal model inşa etmelidir.
  • Müşteri verisi üzerinde çalışan analitik ekibin; analitik kabiliyetlerin erişilebilirliğini arttırırken, tedarik zinciri kaynaklarına yeni fırsatlar sunmasına da olanak sağlayacak şirket içi yetenek programları oluşturmalıdır.
  • Teknoloji ile etkileşime geçebilecek tedarik zinciri kaynaklarını bünyelerine katmalı ve geliştirmelidir.
  • Akademi, 3. Parti Lojistik (3PL) ve iç fonksiyonlar ile ortaklaşa çalışmayı teşvik eden bir operasyonel model geliştirmelidir.
  • Kurumsal bağlamdaki ortaklaşa çalışma faaliyetlerini; hem şirket içinde, hem de şirket dışında arttırmaya odaklanmalıdır.

Deneyimlerimizden çıkarımlar

KPMG Türkiye Strateji ve Operasyonlar Ekibi olarak; Türkiye’deki proje deneyimlerimiz doğrultusunda, tedarik zincirinde dijital ve analitik yetkinliklerini stratejik olarak yönetmeyen firmaların özellikle operasyonel verimliliği sağlamak, yıkıcı teknolojilere hazırlıklı olmak, insan değerini etkin yönetmek ve müşteri deneyimini mükemmelleştirmek konularında gelişim alanları olduğunu söyleyebiliriz.