Covid 19 – Corona virüsünün dünya geneline yayılması, bu doğrultuda ortaya çıkan beklenmedik iş yükü ve acil ihtiyaçlar nedeniyle sektör genelindeki yatırımların etkisiyle sağlık hizmetlerinde ortaya çıkan belirsizlikler sektörü karmaşık bir yapı haline getirmekte ve aynı zamanda suistimallere elverişli bir ortam oluşturmaktadır. Sağlık sektöründe suistimallerin sebep olduğu finansal kayıplar ise hikayenin sadece ufak bir kısmıdır.

Olası suistimalleri tespit etmek, şeffaflık ve hesap verilebilirliği arttırmak şüphesiz ki her kurumun önceliklerinden biri olmalıdır. Sürekli güncellenen regülasyonlar ve değişen teknoloji ile birlikte sağlık sektörüne yönelik gerçekleştirilecek özel incelemeler her geçen gün daha önemli bir hale gelmektedir.

Suistimal kontrolü, risklerin zamanında belirlenmesi ve hızlı bir şekilde aksiyon alınabilmesi her kurumun önceliği olmalıdır.

Corona virüsü küresel olarak birçok sektörü olumsuz etkilerken sağlık sektörü özelinde beklenmedik bir iş yükü doğurdu. Sektördeki artan iş yükünün getireceği baskı ve stres, daha önce öngörülmemiş düzeyde suistimal olasılığına sebep olabilir.

Sinan Çamlık
Danışmanlık Bölümü
Direktör

KPMG sağlık sektörü kuruluşlarına, olası suistimal incelemeleri, finansal kayıpların tespiti, sözleşme uyumu, yolsuzluk önleme veya istihbarat çalışmaları gibi konularda yardımcı olmaktadır.

Profesyonellerimiz sağlık kuruluşlarının mevcut iç prosedür ve politikalara uyumunun yanı sıra regülasyonlara uyumuna kadar incelemekte olup mevcut kurum içi süreçlerin ihtiyacını tespit etmekte destek sağlamaktadır.