Dördüncü sanayi devrimi devam ediyor ve iş yapış şekilleri büyük ölçüde değişiyor. Üst yönetimlerin dijital ekonominin potansiyelinden yararlanmak, yeni müşteri deneyimleri yaratmak, servisleri dönüştürmek, daha verimli ve maliyet tasarruflu işler yapmak istediği bu dönemde veri, organizasyonların can damarı haline geldi. Gelecek, yeni iş modellerinin, yeni teknolojilerin ve yeni ortaklıkların birleşmesiyle yaratılıyor.

Böyle bir dönemde siber güvenlik uzmanlarının, çevik bir düşünce yapısına sahip olduklarını, siber suçluların çalışma şeklini anlayabildiklerini, dönüşmekte olan faaliyetleri koruma altına alabildiklerini göstermeleri gerekiyor.

Kuruluş genelinde, proaktif bir yaklaşım sergileyebilen ve yeni risklere başa çıkabilecek bir yetenek havuzu kurulmalı. Bilgi Güvenliği Yöneticileri, yani CISO’ların tek başlarına her şeyi yapması mümkün değil. Yeni ortaklıklara ihtiyaç duyuluyor ve söz konusu teknolojiyse, bu durum bir tehdit değil bir fırsat olarak görülmeli. Bu nedenle siber güvenlik kritik bir çerçeve haline geliyor.

Herkes iş başına: 2020 için önemli siber güvenlik hususları, 2020 ve sonrasında siber güvenlik konularını nasıl şekillendireceğimizle ilgili altı anahtar husus içeriyor. Raporumuzda önümüzdeki zorluklarla mücadeleye yardımcı olması için profesyonellerimizden görüşlerini ve tecrübelerini de paylaşmalarını istedik.

  • İş hedeflerini güvenlik ihtiyaçları ile uyumlu hale getirmek.
  • Dijital güven ve tüketici kimlik doğrulaması.
  • Gelişen güvenlik takımı.
  • Yeni dönem regülasyonlar.
  •  Bulut dönüşümü ve güvenliği/esnekliği.
  • Güvenlik fonksiyonunun otomatize hale getirilmesi.

Raporumuzun tamamına aşağıda bulunan PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.