Tüketiciler online yayın hizmeti seçerken nelere dikkat ediyor?

Tüketicilerin online yayın hizmeti seçimi

KPMG’nin anketine göre online yayın hizmeti seçerken içerik, fiyat ve reklam tüketicinin ilk aklına gelen faktörler

Önde gelen medya şirketleri ve diğer içerik üreticilerinin, online yayın hizmeti platformlarıyla rekabet için üst düzey hizmetler sunmaya başlamasıyla beraber müşteri hassasiyetinin önemi giderek artıyor. KPMG, kullanıcıların online içerik hizmeti seçimindeki kriterleri ve öne çıkan etkenleri inceledi. ABD’de gerçekleştirilen ankete katılan 25-60 yaş aralığındaki 1.025 ve 18-24 yaş grubundaki 1.030 tüketiciye göre içerik hala en yüksek önemi taşırken; fiyat, erişim kolaylığı ve reklamsız ortam da önemli faktörler arasında yer alıyor.

Sonuçlara göre genel tabloya baktığımızda; Tüketiciler özgün içerik sunan ve farklı türlerde  film ve popüler diziyi kapsayan geniş bir içerik havuzu talep ediyor. Çok sayıda tüketici aylık harcamalarını bu çeşit hizmetler için artırmaya istekli olsa da yüksek derecede bir fiyat hassasiyeti de mevcut. Genç tüketiciler reklamsız bir ortam tercih etmekle beraber düşük fiyatlandırma söz konusu olduğunda reklam izlemeyi kabul ediyor. Genç nesle göre fiyat tek başına bir tercih faktörü değil; çok sayıda ve farklı konularda video içeriği sağlanması da büyük rol oynuyor.

ABD’de şu an 100’den fazla online yayın hizmeti sunan şirket bulunuyor. Aynı anda iki veya üç hizmete üyelik oranı 18-24 yaş aralığında %54. Bu oran 25-60 aralığında %59’a kadar çıkıyor. Sadece bir hizmete üye olanların oranı 18-24 grubunda %36 olup, 25-60 için %26.

Ankete göre fiyat hassasiyeti etkili bir faktör, ancak harcamalarını artırmayı kabul edebilecek tüketiciler de mevcut. ABD’deki tüketiciler ortalama olarak görsel içerik hizmetlerine aylık 22 dolar ödüyorlar, ek hizmetler için 11 dolar ya da yüzde 50 daha fazla ücret ödemeyi kabul edenler de mevcut. 25-60 yaş grubunda online yayın hizmetleri için para ödemeyen tüketicilerin %38’i reklam izlemekten rahatsız olmuyor, %27’si ortak aile hesabına dahil olmak istiyor ve %24’ü şifre paylaşımında bulunmayı düşünüyor. 

Tüketicilerin online video hizmeti seçiminde yaş aralığına bağlı olarak, aşağıdaki faktörler farklı oranlarda rol oynuyor:

 

18-24 yaş aralığı

25-60 yaş aralığı

Fiyat

%52

%67

Reklamsız ortam

%47

%37

İçerik kritik – kalan faktörler ikincil önemde

%36

%48

Hizmete erişim kolaylığı

%33

%40

Birden fazla cihazda kullanabilme

%31

%33

İçeriği indirebilme / offline kullanabilme

%21

%24

Önerilerin uygun olması

%15

%13

Daha uygun fiyata reklamlı içerik

%11

%9

Abone olmadan içerik kiralayabilme

%11

%11

İçeriğe erişmek için kullanılan cihazlara bakıldığında, 18-24 yaş aralığındaki kullanıcıların %41’i akıllı telefon, %5’i tablet, %30’u televizyon, %18’i laptop tercih ediyor. 25-60 yaş grubunda ise bu oranlar sırasıyla %15, %7, %65 ve %10.

Genç kullanıcılar standart bir içerikten ziyade daha geniş bir içerik havuzuna ulaşmak istiyor. Gençlerin %63’ü dizi, %11’i film ve %10’u kısa videolar (6-10 dakika) izliyor.

Tüketicilerin ulaşabilecekleri dev bir içerik havuzu mevcut; ancak zamanları kısıtlı. Online yayın hizmeti sunmaya başlayacak olan yeni şirketler, müşteri önceliklerini göz önünde bulundurarak, içerik ve fiyatlandırma stratejilerini geliştirip rekabette önce geçebilirler. Kalabalık bir pazarda rekabet avantajı sağlamaları oldukça kritik. Müşterinin beklentisi içerik, fiyat ve sadeliği dengeleyebilen iyi bir kullanıcı deneyimi.