"Paya Dayalı Kitle Fonlanması" Tebliği Yürürlüğe Girdi

"Paya Dayalı Kitle Fonlanması" Tebliği Yürürlüğe Girdi

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından paya dayalı kitle fonlanmasına ilişkin olarak 3 Ekim 2019 tarihi itibariyle “Paya Dayalı Kitle Fonlanması” Tebliği Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

1000

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından paya dayalı kitle fonlanmasına ilişkin olarak 3 Ekim 2019 tarihi itibariyle “Paya Dayalı Kitle Fonlanması” Tebliği Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ kapsamında,

 • Paya dayalı kitle fonlamasına,
 • Kitle fonlama platformlarının Kurul listesine alınmalarına ve faaliyetlerine,
 • Paya dayalı kitle fonlaması yoluyla halktan para toplanmasına ve toplanan fonların ilan edilen amacına uygun olarak kullanıldığının kontrolü ve denetimine

ilişkin esaslar tanımlanmıştır.

Tebliğ ile birlikte kitle fonlama platformlarının Kurul listesine dahil edilmesine ilişkin bir yapı tesis edilmiş olup, bu kriterlerinin karşılanmaması yada ihlal edilmesi durumlarda listeden çıkartılmaları belirlenmiştir. Bu kapsamda platformlarının öncelikle Kurul’a başvurması ve belirlenen kriterleri yerine getirmesi beklenmektedir.

Başvuru için öne çıkan gereklilikler:

 • Asgari 1.000.000 Türk Lirası olan sermayesinin tamamının nakden ödenmiş olması ve ödenmiş sermayesi ile öz sermayesinin bu tutardan az olmaması,
 • Paylarının tamamının nama yazılı olması,
 • Ticaret unvanında “Kitle Fonlama Platformu” ibaresinin bulunması,
 • Esas sözleşmesinin bu Tebliğde yer alan hükümlere uygun olması ve esas sözleşmesinin faaliyetlere ilişkin maddesinde platformun münhasıran kitle fonlaması faaliyetinde bulunacağının belirtilmesi,
 • Yönetim kurulunun asgari olarak 3 kişiden oluşması,
 • İç kontrol ve risk yönetim sistemi ile muhasebe ve operasyon birimini oluşturmuş olması,
 • Kurulun bilgi sistemleri yönetimi düzenlemelerinde dar yetkili aracı kurumlar için öngörülen bilgi sistemleri altyapısını oluşturarak faaliyete geçirmiş olması,
 • Belge, kayıt ve muhasebe işlemlerini yürütecek sorumlu birimde yeterli sayıda personeli istihdam etmiş olması.

Ek olarak, platform faaliyetlerinin ve kampanya süreçlerinin ne şekilde işletileceği, toplanan fonların nasıl yönetileceği, platform operasyon ve faaliyetlerinin nasıl kaydedileceğine ilişkin detaylı süreç adımları da Tebliğ’de yer bulmaktadır.

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın