Ödeme Sistemleri Hakkında Yeni Düzenleme Taslağı

Ödeme Sistemleri Hakkında Yeni Düzenleme Taslağı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”) Başkan’lığına 16 Ekim 2019 tarihinde “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“Kanun”) ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” sunuldu.

1000

Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”) Başkan’lığına 16 Ekim 2019 tarihinde  “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“Kanun”) ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” sunuldu.

2013 yılında 6493 sayılı Kanun uyarınca, ülkemizde ilk defa ödeme sistemi, menkul kıymet mutabakat sistemi, ödeme hizmet sağlayıcısı, ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu kavramları tanımlanmış olup, bu firmalar hayatımıza hızlı bir şekilde giriş yapmışlardı.

2013 yılından itibaren faaliyet izni başvurunun değerlendirilmesi, faaliyet izninin iptali, denetim, yaptırımlar gibi tüm icrai görevler Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (“BDDK”)’nda bulunuyordu. Kanun tasarısı ile birlikte BDDK’nın tüm yetkilerinin Merkez Bankası (“Banka”)’na devredilmesi planlanmaktadır.

Kanun tasarısı içerisinde,

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlar Birliği kurulması ve tüm Ödeme Kuruluşu ve Elektronik Para şirketlerinin birliğe üye olmasına,

 

 • Yeni üç ödeme hizmetleri tanımlaması yapılmış ve söz konusu ödeme hizmetleri için yeni başvuruların yapılmasına
  • Ödeme hizmeti kullanıcısının isteği üzerine başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısında bulunan ödeme hesabıyla ilgili sunulan ödeme emri başlatma hizmeti,
  • Ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrimiçi platformlarda sunulması hizmeti,
  • Ödemeler alanında toplam büyüklük veya etki alanı açısından Bankaca belirlenecek seviyeye ulaşan diğer işlem ve hizmetleri,
 • Banka tarafından, BDDK’ya yapılan raporlamalara ek olarak yeni raporlamalar talep edileceğine,
 • Ödeme Kuruluşu ve Elektronik Para firmalar tarafından uygulanacak komisyon oranlarına Banka’nın karar vereceğine,
 • Koruma hesaplarına aktarılan tutarların bankalar tarafından Merkez Banka’sında tutulması gerekliliğini kaldıracak,
 • Bulgulara ilişkin idari cezaların değiştirileceğine

ilişkin tanımlamlar yapılmıştır.

 

Kanun tasarısının TBMM tarafından kabul edilmesi halinde değişiklikleri içeren Kanun 1/1/2020’de yürürlüğe girmiş olacaktır.

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın