Raporumuz endüstriyel üretim sektöründe, küresel veriler iç açıcı olmasa da Türkiye’de ihracat siparişlerine yönelik beklentilerin güçlü seyredeceğini, ayrıca yabancı yatırımcının sektöre olan ilgisinin süreceğini öngörüyor. Önümüzdeki dönemde sektörün küresel ve yerel unsurlardan kaynaklı bir takım zorluklarla baş etmek durumunda kalacağını gösteriyor. Türkiye'de sanayi üretimini zorlayan üç başlık var; finansal daralma, korumacılık ve Brexit.

Türkiye'de sanayi üretimi Mart 2019'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artış gösterirken, yıllık yüzde 2,2 daralma kaydetti. Genel tabloya bakıldığında sanayi üretimi 2019 ilk çeyreğinde, bir önceki yılın ilk çeyreğine göre yüzde 4,8 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 1,7 oranında artış gösterdi. Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler sektörün üretim yapısında dönüşümlere yol açıyor. Ancak bu süreç Türkiye'de görece yavaş gerçekleşiyor.

Dünyada ise endüstriyel üretim sektörü 2018’in ikinci yarısı itibarıyla belirginleşen bir yavaşlama sürecine girdi. Dünya ticaret hacmi Mart 2019 itibariyle yüzde 0,5 oranında ilerleme kaydederken, bu oran sanayi üretiminde yüzde 0,8 seviyesinde kaldı. 2018'de gelişmiş ekonomiler arasında en zayıf performans, Japonya ve Euro Bölgesi'nde gözlenirken, ABD güçlü iç pazarı sayesinde yüksek büyüme sağladı. Gelişmekte olan ekonomiler arasındaysa en zayıf performans Latin Amerika ekonomilerinde görüldü. İngiltere’nin Brexit süreci ve AB’den anlaşma sağlanamadan ayrılma ihtimali Türkiye’nin ihracatını artırması ve sanayi üretiminin yeniden hızlanması önünde, eğer iki ülke arasında bir serbest ticaret anlaşması yoluna gidilmez ise bir engel oluşturabilir.

Bize ulaşın