Aile şirketlerinde şirket performansı

Aile şirketlerinde şirket performansı

Aile şirketlerinde, aile üyelerinin şirkete yaklaşımı, şirket performansını doğrudan etkiler. Herkesin bildiği gibi, aile şirketleri yönetilirken bir tarafta ailenin menfaati diğer tarafta ise şirketin menfaati göz önünde bulunmalıdır. İkisinin birbirinden ayrılmaya başladığı noktada işler planlandığı gibi gitmeyebilir.

1000
aile-sirketlerinde-sirket-performansi

Aile ve şirket arasındaki denge

Aile üyeleri şirketi yönetirken ailenin menfaatlerini şirketin menfaatlerinin önüne koymamalıdır. Bu durumda yeni nesil aile üyeleri şirketi ve işi reddetmeye başlar, bununla birlikte yapılan işi yeni nesillere aktarma oldukça zorlaşır.

Şirket menfaatlerinin aile menfaatlerinin önünde tutulması ise farklı zorluklar ortaya çıkarır. Şirketin ön planda olmasıyla aile ilişkileri zayıflar. Bunun sonucunda ise şirketin, performansı ne kadar yüksek büyümesi ne kadar hızlı olursa olsun, sürdürülebilirliği oldukça düşük olur.

Bu nedenle aile şirketlerinin performansı, ailenin ve şirketin menfaatlerini dengede tutacak karakteristik özelliklerine ne kadar sahip olduğu göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

Aile şirketlerinin karakteristik özellikleri

Yönetim kurulu tecrübesi: Kişisel hedefleri şirket hedefleri ile eşleşen yöneticiler şirketlerinin gelişimine büyük katkılarda bulunur. Yöneticilerin edindikleri tecrübe ile karar verme yetkinleri de artar. Fakat belirli bir yaştan ve tecrübeden sonra kişisel hedefleri farklılaşan yönetim kurulu üyeleri şirketin performansına ve gelişimine zarar verir.

Yönetimde çeşitlilik: Aile dışından çalışanlardan oluşan ve iş alanında tecrübeli yönetici kadrosuna sahip aile şirketlerinin, başarılı bir yönetim yapısına sahip olma olasılığı artar. Şirket yönetim kurulu ve üst yönetimde çeşitlilik olması, konuların farklı bakış açıları ve tecrübeler ile değerlendirilmesini sağlayarak şirket ile ilgili kararların daha etkin olmasına yardımcı olur.

Güven ve iletişim:  Aile üyesi olan ve olmayan çalışanların sorumlulukları ve yetki alanları ne kadar net olursa, çalışanların, dolayısıyla da şirketin performansı o kadar yüksek olur. Şirket içerisinde terfi, ücretlendirme ve hatta yönetişim politikaları doğru bir şekilde uygulanmadığı takdirde, bu durum şirket içi huzursuzluklar yaratarak, çalışanın ve şirketin performansını olumsuz yönde etkiler.

Dışa dönüklük: En iyi performansı gösteren aile şirketleri, içinde bulunduğu sektörü ve rakiplerini iyi analiz eden şirketlerdir. Bu doğrultuda ilerleyen şirketler periyodik olarak stratejilerini gözden geçirir ve belirlediği yeni stratejilerle proaktif bir şekilde büyümesini sürdürür.

Girişimcilik kültürü: Aile üyeleri ve şirketin girişimcilik kültürüne sahip olması şirketin yeni ürün ve hizmetleri geliştirmesini, bunu yaparken pazar ihtiyaçlarının ve rakiplerinin gerisinde kalmamasını sağlar. Girişimcilik kültürü ile müşterinin her istediğini yapma dengesi kurulamaz ise, bu durum şirket için bir dezavantaj haline gelebilir.

Finansal kaynaklara sahip olma: Aile şirketlerinin yeni yatırımlar yapabileceği ve mevcut durumda hissedarların paylarını karşılayabileceği finansal kaynağa sahip olmaları gerekmektedir. Bu durumda şirketin kar payı ve ailenin gelir dengesi kurularak, şirketin performansına olumlu etki edecek gelirin şirkette kalması önemlidir. 

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın