Aile şirketlerinde itibar yönetimi

Aile şirketlerinde itibar yönetimi

Şirketlerin marka performansları ve itibarları, aile şirketlerinin algısına göre soyut kavramlar olarak değerlendirilir ve genellikle etkin bir şekilde takip edilemez. Bu bakış açısı ile kısa vadeli hedeflere yönelen yönetimlerin, şirketin itibarını doğru bir şekilde yönetmesi zorlaşır.

1000
aile-sirketlerinde-itibar-yonetimi

Aile üyeleri ve şirket yönetiminin, şirketin marka performansını etkileyebilecek riskleri belirlemesi ve bu riskleri doğru yönetmesi gerekir. Yönetimin kararları doğrultusunda gerçekleştirilen yanlış adımlar ve kurulan yanlış iletişimler şirketin dış taraflara karşı olan algısını ve itibarını etkiler. Şirket itibarının olumsuz yönde etkilenmesi marka performansını olumsuz yönde etkiler.

Aile şirketlerinin paydaşları nezdinde oluşturdukları güvenin bozulması şirket işleyişine büyük zarar verir. Küçük çaplı kazançlar için şirket değerlerinden verilen ödünler, şirket hedeflerinin uzun vadede zarar görmesine sebep olur.

Şirket itibarını etkileyecek risklerin belirlenmesi

Aile şirketleri, şirketlerin geleceğini etkileyecek riskleri belirlemeli ve bu doğrultuda şirket strateji ve hedeflerini koruyacak prosedürler oluşturmalıdır. Riskler belirlenirken, aile ve şirket olarak yapılmaması gereken ve yapılması gerekiyorken gerçekleştirilmeyen eylemlerin değerlendirilmesi gerekir.

Aile üyelerinin şirket itibarına etkisi

Belirlenen riskler doğrultusunda oluşturulan prosedürler, aile üyelerini de kapsamalıdır. Aile üyelerinin davranışları, insanlar ile olan ilişkileri ve yönetimi temsil ediş şekilleri şirket itibarını büyük ölçüde etkiler. İletişimin çok hızlı bir şekilde sağlandığı günümüz iş koşullarında, şirket içinde ve dışında gerçekleştirilebilecek yanlış bir davranış veya söylenebilecek bir söz şirket itibarına geri dönüşü olmayan bir zarar verebilir. Bu durumun önüne geçmek için aile üyeleri ve şirket yönetimi ortak bir politika belirlemeli ve bu politikaya uyulmalıdır. 

Güçlü itibara sahip şirketlerin rekabet avantajları

Marka performansını ve aile şirketinin itibarını önemseyen şirketlerin, bu değerleri doğru yönetmesi ile katkı sağladığı değerler şu şekildedir:

  • Katma değeri yüksek iş gücü
  • Hissedarların artan desteği
  • Şirket sürekliliğinin korunması
  • Şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi
  • Karlılığın artması
  • Güçlü müşteri ilişkileri

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın