Aile şirketlerinde güçlü yönetişim

Aile şirketlerinde güçlü yönetişim

Aile şirketlerinde her nesil aile üyelerinin yönetim ve çalışma şekli farklıdır. Gerek kuşaklar arası dinamiklerin değişmesi, gerekse nesiller arası ilişki ve iletişimin farklılaşması bu durumun en temel sebebidir. Bu nedenle aile şirketinin doğru bir şekilde yönetilebilmesi için tüm aile üyelerini içeren yönetişim kuralları tanımlanır.

1000
aile-sirketlerinde-guclu-yonetisim

Şirket içerisinde görev alan farklı nesillerin sayısı arttıkça, yönetimde söz sahibi olmak isteyen aile üyeleri arasında fikir ayrılıkları oluşur. Fikir ayrılıklarından kaynaklanan karmaşıklığın önüne geçmek için aile üyelerinin şirket üzerindeki yetkileri ve hakları içeren ve farklı senaryoları ele alan yönetişim kurallarının önceden belirlenmesi gerekir.

Kurallar önceden konmalı

Kurucu aile üyeleri; gelecek nesillerin, aile şirketini kendileri ile aynı yönetim şekilleri ile sürdürmelerini beklememeliler.  Aile şirketlerinde güçlü yönetişim yapıları, ailenin şirkete nasıl katkı sağlayacağını ve hangi sorumluluklara sahip olacağını önceden tanımlar. Örneğin, aile üyeleri şirkette yer almamayı veya şirketten çıkmayı isterse, bu süreçlerin önceden tanımlanmış olması gereklidir.

Kurucu aile üyelerinin; ardıl planlama, mülkiyet, yönetim yapıları, aile üyelerinin rolleri ve sorumlulukları ile ilgili konuları yönetmek için tecrübelerini paylaşabilecek bağımsız profesyonellerle çalışılması, daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Yönetişimin temel yapı taşları

Yönetim

Gerekli yetkinliğe sahip olmayan aile üyeleri şirket işleyişine olumsuz yönde etki eder. Aile üyelerinin şirkete katılma, üst yönetim ve yönetim kurulunda bulunmaları için gerekli yetkinlik seviyesi kriterlerinin önceden belirlenmesi gerekir. Aile üyelerinin performans değerlendirmeleri bağımsız bir yönetici tarafından gerçekleştirilir.

Gelir ve Kariyer

Aile üyeleri için maaş, yan haklar ve kariyer yol haritası konuları net olmalıdır. Bu konulara yönelik kuralların, üyelerin sadece şirket çalışanı, yöneticisi ve / veya mal sahibi olması ile oluşabilecek farklılıkları önceden yansıtması gerekir.

Kontrol ve Yetki

Aile üyeleri ve hisse sahiplerinin, şirket içerisinde karar verme, strateji belirleme ve uygulama konularında konumları eşit olmayabilir. Yönetici ve hissedar aile üyelerinin alabileceği kararlar ve şirketteki yetkilerinin limitleri önceden kararlaştırılır ve açıkça tanımlanır. 

Hissedarlar

Aile şirketi içerisinde çalışan veya çalışmayan tüm hissedarların, hisse satın alma, devretme, satma ve mal varlığını kullanma senaryolarına yönelik planların önceden açıkça tanımlanmış olması gerekir. Şirketin bu durumları nasıl finanse edeceği önceden tanımlanır ve yazılı olarak tüm hissedarlara bildirilir.

Aile şirketleri, güçlü bir yönetişime sahip olmak için ihtiyaç duyulan kuralları içeren “Aile Anayasası” ve “Hissedarlar Anlaşması“ ‘larını bağımsız bir bakış açısı ile hazırlamalıdır. 

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın