Raporumuz, telekomünikasyon sektörünün karlılık, büyüme ve yatırımda hız kesmediğini ortaya koyuyor. Sektörü 2019'da da yüksek yatırım ve karlılık rakamlarına sahne olacak.

Ülkemizin güçlü demografik yapısı, telekomünikasyon sektöründe talebi destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor, ancak yoğun rekabet, düzenlemelere ilişkin belirsizlikler ve makroekonomik koşullar, sektörün kısa vadede potansiyelini sınırlıyor. Ancak bununla birlikte gelişen teknoloji ve değişen müşteri tercihlerini yakalamak için önümüzdeki dönemde telekomünikasyon sektöründe yatırım harcamalarının yüksek kalmasını bekliyoruz.

Dünyada ise teknolojik gelişmeler tüm sektörleri farklı boyutlarda etkilerken telekomünikasyon sektörü bu süreçten büyük fayda sağlıyor. Yatırım gerektiren teknolojilere finansman sağlamak isteyen sektör oyuncularının önümüzdeki dönemde teknoloji firmalarıyla daha fazla birleşme ve ortaklık seçeneklerini değerlendireceğini öngörüyoruz. Öte yandan 2019'un sektör gündeminde ilk sırayı 5G teknolojisini geliştirme ve ticari hayata adapte etme çalışmaları geliyor. 5G teknolojisine yönelik çalışmalarda ABD ve Çin arasındaki rekabet ön plana çıkıyor. Türkiye de, 5G'ye ilk geçen ülkelerden biri olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yerli operatörler ve altyapı şirketleri bu alandaki yatırımlarına devam ediyor.

Temel büyüklüklere baktığımızda; dünya genelindeki eğilimlere uygun olarak Türkiye'deki sabit hat aboneliği yıllar itibariyle azalırken, cep telefonu ve internet kullanımı artıyor. 2007-2018 yılları arasında sabit telefon abonelikleri yüzde 25,8’den yüzde 14,1’e gerilerken, cep telefonu aboneliği yüzde 87,8’den yüzde 99,8’e yükseldi.

Son 7 yılda GSYH ortalama yüzde 6,5 büyürken, bilgi ve iletişim sektörü aynı dönemde ortalama yüzde 7,7’lik büyüme gösterdi. 2018'de ekonomide yaşanan yavaşlamaya karşın sektörün yıllık büyüme hızı yüzde 4,6 ile genel GSYH'deki yıllık yüzde 2,6’lık büyüme hızını solladı.

2018'in ilk 3 çeyreğinde net satış gelirleri, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 17,6 artarak 44,2 milyar TL seviyesine çıktı. Teknolojik gelişmeler ve altyapı iyileştirmeleri nedeniyle sektörde yatırım harcamaları da yüksek seyrediyor. 2018'in ilk 3 çeyreğinde yatırım giderleri yüzde 34,4’lük artışla 5,6 milyar TL seviyesine ulaştı.

Sektöre 2004-2018 yılları arasında 12,6 milyar dolar net doğrudan yabancı yatırım girişi oldu. Kasım 2018 itibariyle iletişim sektörü hisse senetlerinde yabancıların 2,2 milyar dolar tutarında yatırımları bulunuyor.

Bize ulaşın