Nesnelerin İnternetine yönelik yatırımlar 1 trilyon doları aşacak

KPMG’nin ‘Yıkıcı Teknolojilerin Değişen Yüzü Araştırması’ açıklandı. Küresel teknoloji liderleri ile yapılan araştırmada önümüzdeki üç yıl içinde şirketlerin dijital dönüşümünü sağlayacak anahtar teknolojiler incelendi. Katılımcılara göre en etkili yıkıcı teknolojiler; nesnelerin interneti, yapay zeka ve robotik olarak sıralanıyor.

KPMG’nin 6 yıldır gerçekleştirdiği ‘Yıkıcı Teknolojilerin Değişen Yüzü Araştırması’na bu yıl 750’yi aşkın küresel teknoloji lideri katıldı. Önümüzdeki üç yıl içinde şirketlerin dijital dönüşümünü sağlayacak yıkıcı teknolojileri değerlendiren katılımcıların yüzde 17’si nesnelerin interneti, yüzde 13’ü yapay zeka ve yüzde 10’u ise robotik yanıtı verdi.

Nesnelerin interneti veri açısından oldukça büyük ve gelişimini hızlı bir şekilde sürdürüyor. Bağlantılı cihazlar, yeni iş modellerinin oluşturulmasını sağlayan akıllı sistemler haline geliyor. Yeni sensör türlerinin kullanım alanlarını genişletmesiyle birlikte nesnelerin internetine yönelik girişimlerin artması bekleniyor. Dünya genelinde nesnelerin internetine yönelik harcamaların 2021 yılına kadar 1,1 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Geçtiğimiz birkaç yıldan bu yana nesnelerin interneti fiziksel dünyayı dijitalleştirerek deneysel aşamadan katma değer sağlayan bir konuma geçiyor. Nesnelerin interneti, daha fazla görünürlük, şeffaflık ve verimlilik sağlayarak tedarik kanadını optimize ediyor. Aynı zamanda talep kanadında da, veriden yola çıkarak artan müşteri beklentilerini karşılıyor. Nesnelerin internetinin, birçok şirket için ürün satışından hizmet sunumuna ciddi bir değişimi beraberinde getirmesi bekleniyor. Sensörler tarafından toplanan veri, daha güçlü bir karar süreci sağlamak adına eş zamanlı veri akışlarının daha derin analizine imkan vermek için yapay zeka tarafından işlenebilir.

Nesnelerin interneti birçok fırsat sunarken; sensörler tarafından toplanan veri çerçevesinde şirketlerin siber güvenlik ve veri gizliliğini sağlamak konusunda hazırlıklı olmasını gerektiriyor.

Yapay zeka yatırımları artacak

Araştırmaya göre bilişsel ve yapay zeka sistemlerine yapılacak yatırımların dünya genelinde 2021 yılına kadar 52,2 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Özellikle ABD ve Çin’deki büyük teknoloji oyuncuları arasında, Ar-Ge ve birleşme ve satınalma alanlarında büyük yatırımlar öngörülüyor. Yapay zeka, bilişsel programlama ve makine öğrenimi uygulamaları dünya genelinde yaygınlaşmaya devam edecek. Örneğin, Amazon ve Alibaba’nın e-ticaret platformları yapay zeka inovasyonu konusunda dijitalleşmeye öncülük eden çok başarılı örnekler. Bu şirketler halihazırda, dinamik fiyatlandırma, personel planlaması, satışları artırmak, müşteri bağlılığı oluşturmak ve ürün ile hizmet inovasyonu sağlamak için makine öğrenimi kullanımı gibi algoritmaların sunduğu avantajlardan faydalanıyor.

Akıllı otomasyondaki gelişmeler işlem maliyetlerini, bazı durumlarda yüzde 75’e kadar ulaşacak şekilde, ciddi ölçüde düşürüyor. Yapay zekadaki gelişmeler şirketlerin başarılı olmak için ihtiyaç duyacağı yetkinlikler konusunda büyük bir değişime işaret ediyor.
 

Robotik, çalışanların yerini alacak

Araştırmaya göre robotik piyasası, hizmet robotlarına talebin artmasıyla birlikte ciddi bir dönüşümden geçiyor. Konaklama ve perakende sektöründe hizmet robotlarının kullanımı, maliyetleri düşürmenin yanı sıra verimliliği de artırıyor. Robotik alanındaki inovasyonlarla çalışan sayısının minimum olduğu fabrikalar daha da gerçeklik kazanıyor. Çünkü robotlar insanlar için tehlikeli olarak nitelendirilen işlerde çalışıyor ve sensörlerle uyarı vererek tehlikeleri önlüyor. Ayrıca nesnelerin interneti ile birlikte robotik inovasyonu ‘uzaktan ameliyat’, endüstriyel üretim ve savunma sanayileri için otonom hava aracı navigasyonu gibi yeni uygulamalara imkan sunuyor.

2021’de robotiğe ve drone teknolojisine yapılan yatırımların 218.4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Talepteki artış ve işlevsellikteki gelişmelere paralel olarak, robotik ürün ve hizmetleri için önümüzdeki on yıl içerisinde milyonların hayatını etkileyecek küresel bir kitle piyasası ortaya çıkması bekleniyor.

Yıkıcı teknolojiler, gelecek için pozitif bir görünüm çiziyor. Nesnelerin İnterneti, yapay zeka, robotik ve diğer teknolojiler kısıtlamaları ortadan kaldırarak, iş dünyasında bir dönüşümü beraberinde getiriyor. Günümüzdeki iş modellerinin yerini, katma değer sağlayan yeni nesil girişimlerin alması bekleniyor. Bu durumu öngören geleceğin teknoloji liderleri, hızlı bir şekilde farklı sektörlere giriş yaparak, pazar payı kazanmayı hedefliyor.

Bize ulaşın