Yeni unvanlarınız için hazır mısınız?

Yeni unvanlarınız için hazır mısınız?

Hem aile üyelerinin hem de aileden olmayan şirket çalışanlarının kariyer beklentilerini yönetmenin en doğru yolu, şirketin stratejileri ve hedefleri doğrultusunda unvan piramidinin oluşturulması ve çalışanlarla paylaşılmasıdır.

1000
yeni ünvanlarınız icin hazir misiniz

Aile şirketlerindeki unvan karmaşasının çözümü

Yetenekli çalışanlar her başarılı şirketin bel kemiğidir. Yetenekli çalışanların doğru pozisyonlarda yer alması ise, şirketin varlığını devam ettirme durumundan lider şirket durumuna taşıyan en büyük etkendir. Her şirket gibi aile şirketleri de yetenekli çalışanları şirkete kazandırma ve onları doğru pozisyonlara doğru unvanlarla yerleştirme konusunda zorluk yaşamaktadır.

Aile gibi, şirketler de giderek büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. Büyümeyle birlikte hem aile üyelerine yeni pozisyonlar açmak hem de şirket bünyesindeki yetenekleri yönetmek oldukça zor bir hal almaktadır. Bu süreçte, şirkete katılan aile üyelerinin unvanlarının ne olacağı, çalışanların ise bir sonraki pozisyonlarının ne olacağı veya terfi alıp almayacakları konuları tedirginliğe yol açan en kritik konular olarak göze çarpmaktadır.
 

Yeni unvanlarınız için hazır mısınız?

Hem aile üyelerinin hem de aileden olmayan şirket çalışanlarının kariyer beklentilerini yönetmenin en doğru yolu, şirketin stratejileri ve hedefleri doğrultusunda unvan piramidinin oluşturulması ve çalışanlarla paylaşılmasıdır.

Unvan piramidindeki her bir unvana yönelik gerekliliklerin (teknik ve teknik olmayan beceri, tecrübe, vb.) belirlenmesi, aile üyelerinin ve çalışanların yeni yapıyı sahiplenmesi açısından oldukça önemlidir. Bu sayede her çalışan bir sonraki adımda hangi unvanla çalışacağını ve kariyer basamaklarını tırmanırken hangi yetkinliklerini geliştirmesi gerektiğini bilir. Herhangi bir kişi özelinde şirket içerisinde unvan yapısı oluşturulmamalı ve standart yapı sağlamalıdır.

Unvanların aile üyeleri için de geçerli olması, yeni yapının şirket içerisindeki başarısını etkileyecek en önemli unsurlardan biridir. Çalışanların yeni yapıya ve şirkete olan inançları artacak, bu sayede şirket hedeflerine daha da yaklaşacaktır.

Bize ulaşın