Kurumsal performans yönetimi sistemine geçiş

Kurumsal performans yönetimi sistemine geçiş

Şirketlerin gelişmesi, iş tanımlarının netleşmesi, çalışanların yetkinliklerinin artması ve iş süreçlerin daha karmaşık hale gelmesiyle birlikte, geleneksel performans yönetimi şirketlerin ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmektedir.

1000
kurumsal performans yonetimi sistemine gecis

Şirketlerin gelişmesi, iş tanımlarının netleşmesi, çalışanların yetkinliklerinin artması ve iş süreçlerin daha karmaşık hale gelmesiyle birlikte, geleneksel performans yönetimi şirketlerin ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmektedir.

Hedef belirleme, geri bildirimde bulunma ve bu doğrultuda ödül verme süreçlerini kapsayan geleneksel performans yönetimi, süreç odaklı olmakla birlikte, üst yönetimin baskısını çalışanlara oldukça yoğun hissettirdiği bir uygulama olarak kendini hissettirmektedir. Çalışanların görev tanımlarında yer alan iş kalemleri doğrultusunda değerlendirildiği, yetkinliklerinin ise değerlendirmede yer almadığı, ayrıca çalışanın performansının şirket hedefleri veya diğer bölümler ile ilişkilendirilmediği bu sistem, hem üst düzey yöneticiler hem de çalışanlar tarafından formalite olarak görülmeye başlanmıştır.

Günümüzde ise çalışanların performanslarını değerlendirirken yetkinliklerini ve gelişimlerini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bununla birlikte iş süreçlerinin, departmanların ve hatta şirketin performansını takip etmek, şirket hedeflerinin çalışanlarla ilişkilendirildiği bütüncül performans yönetim sistemi (kurumsal performans yönetimi) ile gerçekleştirilebilir.

Kurumsal performans yönetiminin uygulanabilir olması için hedeflerin ölçülebilir ve yukarıdan aşağıya kırılması gerekmektedir. Bu doğrultuda öncelikle şirket hedefleri belirlenmeli, şirket hedeflerini destekleyen departman hedefleri ve bireysel hedefler belirlenmelidir.

Kurumsal performans yönetimi sistemine geçiş sürecinde, alanında uzman danışmanlarla çalışmak, sürecin etkin kurgulanması, doğru hedeflerin ve yetkinliklerin belirlenmesi açısından önemlidir.
 

Bize ulaşın