Hayırseverlik, aile şirketlerinin aynasıdır

Hayırseverlik, aile şirketlerinin aynasıdır

Aile şirketinizde hayırsever bir duruş sergilemek, hayırseverliğin boyutuna bağlı olarak kendi çevrenize, küresel topluluklara ve ailenize çeşitli faydalar sağlar.

1000
Hayırseverlik, aile şirketlerinin aynasıdır

Aile şirketinizde hayırsever bir duruş sergilemek, hayırseverliğin boyutuna bağlı olarak kendi çevrenize, küresel topluluklara ve ailenize çeşitli faydalar sağlar.

Neden hayırseverlik projelerine dahil olmalısınız?

  • Aile mirasının beslenip gelişmesini sağlar.
  • Nesiller boyunca aile üyeleri arasındaki bağın güçlendirilmesine yardımcı olur.
  • Gelecek nesilleri ve iş dünyasının geleceğini içerir.

Bu konuyu detaylandırmak gerekirse hayırseverlik projeleri;
 

Topluma katkı sağlama

Aile şirketi olarak şirketinizin uzun vadeli vizyonuyla birlikte gelecek nesillerin toplum için değer yarattığının bilincinde olmalısınız. Aile şirketlerinin ardındaki girişimcilik ruhu, ailenin ve gelecek neslin yanı sıra toplumun da faydasınadır. Hayırseverlik, topluma sağladığı faydalarla birlikte kişisel ve manevi değerlerin birleşiminin en iyi ifadesidir. Bu kapsamda aile ve şirket değerleriniz ile uyumlu ve topluma somut katkılar sağlayan projelerde yer almaya özen gösterin.

Aile üyeleri arasındaki bağın güçlenmesi

Hayırseverliğin iyi bir şekilde sürdürüldüğü projelerde aile üyeleri arasındaki bağın kuvvetlenmesi sağlanır. Aile üyeleri arasında artan diyaloglar ve paylaşımlar sayesinde ikinci ve sonraki kuşakların iletişimi de güçlenir.

Gelecek nesillerin katılımı

Hayırseverlik kişisel gelişim için fırsat sağlar ve coğrafi mesafelerin yanı sıra kuşaklar arasındaki boşluklarında kaldırılmasına yardımcı olur. Ayrıca yeni nesillere aile değerlerini nasıl koruyacaklarını, paranın değerini, birlikte nasıl çalışılacağını, varlık yönetiminin önemini öğretmeye yardımcı olur. Genç neslin pratik beceriler edinmesine ve girişimci bir tutum geliştirmelerine yardımcı olur.

Doğru araçlara sahip olma

Hayırseverlik, konumu gereği şeffaflık ve hesap verilebilirlik açısından açık olmalıdır. Bu durum, hayırseverlik projeleri için doğru yöntem ve süreçlere sahip olmanızı gerektirir.

Sosyal sorumluluk ile hayırseverliğin ayrılması

Aile şirketlerinin en büyük yanılgısı, şirketlerine ilişkin sosyal sorumluluk projeleri ile hayırseverlik projelerinin karıştırılmasıdır. Aile üyeleri hayırseverlik faaliyetlerini şirket bütçesi veya pazarlama ekiplerinin katkısından bağımsız farklı bütçeler ve kendi şahsi eforları ile yürütmelidir.

Tutarlılığın önemli

Her ne kadar sosyal sorumluluk ve hayırseverliğin ayrıştırılması tavsiye edilse de, şirketin sahibi ailenin bütün aile üyelerinin üye oldukları dernekler ve yürüttüğü faaliyetlerin tutarlı olması ve verilen mesajın tekil olması gerekir.

Sonuç olarak

Aile şirketi öncülüğünde hayırseverlik işlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için gerekenler adımlar şunlardır:

  • Başkalarından öğrenin, uluslararası örnekleri inceleyin.
  • Ailenin genç neslinin bu işlere dahil olmasını sağlayın.
  • Bağışçılar ve sosyal girişimciler ile bir araya gelin.
  • Şirket yönetimi ve hayırseverlik için harcadığınız eforun dengesine önem verin.
  • Hedeflerinizi belirleyin ve istenilen etkiyi yaratmak için ortaklarınızla aynı fikirde olduğunuzdan emin olun.

Bize ulaşın