BT Denetim Standartları ve Uygulamaları

BT Denetim Standartları ve Uygulamaları

BT denetimi kavramı, zaman içerisinde gelişimi, standart ve düzenlemeleri ve denetim fonksiyonu içerisinde konumlanması konularını içeriyor.

1000
Sinem Cantürk

Fintech ve Dijital Finans Lideri

KPMG Türkiye

E-posta
BT Denetim Standartları ve Uygulamaları

Bu araştırma raporu, Bilgi Teknolojileri (BT) denetimi kavramının ortaya çıkışı, zaman içerisinde gelişimi, standart ve düzenlemeleri ve denetim fonksiyonu içerisinde konumlanması konularını içermektedir. Söz konusu konular BT denetimi kapsamında yer alan yasal düzenlemeler ve standartlar baz alınarak detaylandırılmıştır. Araştırma raporu kapsamına alınan ülkeler, gelişmişlik düzeyleri baz alındığında ana aktörler olarak ortaya çıkan ülkeler arasından seçilmiş olmakla birlikte, Avrupa Birliği üyesi olmaları, denetim çalışmaları hakkında köklü ve kapsamlı yasal düzenlemelere sahip olmaları da dikkate alınan faktörlerden bazılarıdır.

Ülkelerin uygulamalarının yanısıra, BT denetimi kapsamında dünya çapında geçerli olan standartlar, çerçeveler ve diğer uygulamalar rapora konu edilmiştir.

Yasal düzenlemeler, lokal ve global standartlar, denetim raporu, denetim görüşü, denetçi yetkilendirmesi ve benzeri konu başlıkları altında BT denetimi uygulamaları geniş bir bakış açısı ile araştırılmıştır.

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın