Türkiye’de ve dünyada Bireysel Emeklilik Sistemleri - 2018

Türkiye’de ve dünyada BES - 2018

KPMG Türkiye olarak ikincisini hazırladığımız “Türkiye’de ve dünyada Bireysel Emeklilik Sistemleri” araştırma raporumuz, bireysel emeklilik sisteminin özetiyle beraber 2016 yılsonu itibarıyla açıklanan en son istatistiki verilerle Türkiye’deki gelişimini, dünyadaki önemli ülke pazarlarındaki ve ekonomilerindeki yerini ve birbirleri ile karşılaştırmasını içeriyor.

1000

Türkiye’de 2013 yılından itibaren hayata geçirilen devlet katkısı uygulaması ile beraber emeklilik fonlarında katılımcı sayısı ve katkı payları tutarında belirgin artışlar gözlemlendi. 2016 yılında sözleşme sayısında yüzde 11, toplam fon ve katkı payı tutarlarında ise sırasıyla yüzde 27 ve yüzde 35 artış gerçekleşti. Bu artışlar yaş gruplarına, coğrafi bölgelere, sözleşme fon türlerine göre de değişim gösteriyor ve genellikle her durumda sürekli bir artış trendi izleniyor.

Araştırma raporumuzun yeni sayısında da, Türkiye’nin yanı sıra dünyadaki belirli ülkelerde uygulanan bireysel emeklilik sistemleri hakkında bilgi veriliyor. Seçili 45 OECD ülkesinden alınan karşılaştırmalı verileri kullanarak ülkemizin bireysel emeklilik sistemi ile dünyadaki veriler arasında karşılaştırmalar yer alıyor. Raporumuzda 2017 ve sonrası için bireysel emeklilikte beklenen istatistiki veriler ve mevzuat uygulamaları değerlendirildi. Özellikle 2018 yılından itibaren otomatik katılım sistemi ile ilgili gelişmeler ve yeni sistemin ana hatlarına yer verildi.

 

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın