BEPS Eylem Planı ve Yeni Belgelendirme Yükümlülükleri Rehberi

BEPS Aksiyon 13 Hakkında Sık Sorulan Sorular

Vergi uzmanlarımız tarafından hazırlanan rehberimiz, yatırımcıların BEPS Aksiyon 13’le ilgili sorularına ışık tutuyor.

1000

Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (BEPS) projesi, 13. Aksiyon Planı kapsamında Çerçeve Rapor (“Master File”) ve Yerel Rapor’a ilişkin düzenlemelerin yanı sıra, Ülke Bazında Raporlama (“Country-by-Country Reporting” veya CbCR) uygulamasını da ele alıyor. Proje, bu sayede transfer fiyatlandırması dokümantasyonu açısından şeffaflık ve tutarlılığı ön plana çıkararak dokümantasyon standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Bu yayın, yatırımcıların Aksiyon 13’ün getirdiği yükümlülüklere ilişkin sıkça sorduğu sorulara yönelik aydınlatıcı nitelikte bir rehberdir.​

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın