Petrol ve Gaz Pazarında Gelişmeler - Mayıs

Petrol ve Gaz Pazarında Gelişmeler - Mayıs

Çin'de enerji verimliliği girişimleri

1000

Çin'de enerji verimliliği girişimleri

Çin'in Şubat ayı sanayi üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,3 artarken piyasa beklentilerini (%6,2) aştığı görülüyor. Ancak Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Keçiang'ın da ifade ettiği, 2017 yılı için (geçen yıla göre %0,2 düşen) %6,5'lik GSYİH artış beklentisi, ülke büyümesinde yavaşlama eğiliminin devam ettiğini ortaya koyuyor. Başbakan, kömür tüketimini %6 düşürerek toplam enerji tüketimi içinde %58 oranına geriletmek hedefi ve 2020 yılına kadar toplam enerji üretiminin %15'inin (2015'e göre 3 puan artış) yenilenebilir enerjiden karşılanması hedefi gibi 2020 vizyonlu enerji verimliliği girişimlerine paralel olarak büyüme hızının yavaşladığına dikkat çekti.

“Çin, hammadde ve kaynak açlığı çeken enerji yoğunluklu bir üretim merkezinden, hizmet ve teknoloji odaklı bir ekonomiye dönüşüyor. Bir başka ifadeyle, eskiye dair birçok önermenin güncellenmesi gerekecek. Üretim çerçevesindeki bu yapısal evrimi izlediğimizde, Çin’in enerji verimliliği hedeflerinin, gerçekleşen üretim rakamları ve yoğun iç talep etkisiyle nasıl tükendiğini görmek ilginç olacak. Enerji piyasalarının düşük-orta fiyat ortamında bulunması ve kısa-uzun vadede arz fazlalığı durumunun değişmeyeceği göz önüne alındığında, Çin'deki enerji verimliliği politikalarının asıl sebebi çevresel sürdürülebilirlik (şehirlerde hava kalitesi ve demografik özellikler) ve enerji güvenliğine yönelik endişeler (petrol ve gaza bağımlılığın artması) olarak ortaya çıkıyor.”

Oliver Hsieh, Emtia ve Enerji Risk Yönetimi Direktörü, KPMG Singapur

Trump yönetimi boru hattı için süreçleri için daha pürüzsüz bir yol açıyor

Donald Trump, boru hattı projelerinin önünü kesen engelleri ortadan kaldırmak için çok hızlı hareket ediyor. Yine de, sektöre verdiği desteğe rağmen, izin sürecinde yaşanan zorluklar eyalet düzeyinde sürmeye devam edecek ve ticari korumacılık yanlısı kampanya vaatlerinin bazılarını yerine getirememesine neden olacak. Trump yönetimi, Barack Obama döneminde Amerikan Ordusu Mühendisler Birliği (USACE) tarafından alınan, Kuzey Dakota'daki Oahe Gölü’nün altından geçmesi planlanan boru hattını iptal eden bozdu ve projenin tamamlanmasının önünü açtı.

Keystone XL boru hattı için başkanın izin çıkarmış olmasına rağmen, Nebraska'da eyalet düzeyindeki sorunlar nedeniyle inşaatın zamanlaması ile ilgili hala belirsizlik hâkim. TransCanada kapsamındaki proje Şubat ayında Nebraska Kamu Hizmetleri Komisyonuna (PSC) tekrar getirildi. Teorik olarak bakıldığında yedi ay içinde komisyonun bir karar alması gerekiyor. Ancak bu sürenin beş ay daha uzatılması mümkün. En iyi durumda nihai karar 2017 yılı sonlarına doğru verilecek. Süreçte yaşanacak yasal sıkıntıların projeyi biraz daha öteleyebileceği beklense de, boru hattının 2019 yılında faaliyete geçebileceği düşünülüyor. Trump yönetimi, projede kullanılacak malzemelerin yerli malı olması yönündeki seçim kampanyası vaadini de gevşetmiş görünüyor. Zira Trans Canada, proje için gerekli malzemelerin çoğunu ülke dışından tedarik etmişti.

“Önümüzdeki döneme baktığımızda, boru hatları ve diğer altyapı projelerine ilişkin çevresel inceleme sürecini düzene koyan Trump'ın başkanlık kararnameleri, boru hattı izin sürecinde yaşanan federal gecikmelerin çoğunu ortadan kaldıracak nitelikte. Bununla birlikte, hukuki zorlukların üstesinden gelebilmek için yine de yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi şart. Çevreci gruplar ise odak noktalarını eyalet düzeyindeki izin süreçlerine kaydıracaklar."

Greg Priddy, Eurasia Group Petrol ve Gaz Direktörü


* Nisan sayısı konuk yazarı
 

Kuzey Denizi Altyapısı Yatırım Çerçeve Anlaşması

Mart ayında Danimarka Maliye Bakanlığı, Kuzey Denizi hidrokarbon faaliyetlerine yönelik yatırım teşvikleri çerçeve anlaşmasıyla ilgili olarak politik seviyede bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Konsensüs kapsamında bugüne kadar herhangi bir kanun tasarısı hazırlanmış değil; bu nedenle konu hakkındaki yorumlarımız yalnızca Maliye Bakanlığı’nın bugün itibarıyla yayımladığı bilgilere dayanıyor. Anlaşma kapsamında Kuzey Denizi'ndeki altyapı varlıklarına yatırımları harekete geçirmek için 2017'den 2025'e kadar uygulanacak bir vergi teşvik paketi hazırlandı.

Yatırım paketi, piyasaya yeniden girmeyi düşünen yatırımcıların yararlanacağı birçok olanağı beraberinde getiriyor. Yıllık değer kaybın oranına getirilen artış (%15'ten %20'ye) ve üreticiler ile Danimarka arasında dengeleyici bir vergi düzenlemesine geçilmesi bu önlemler arasında yer alıyor.
Çerçeve anlaşması kapsamında, merkezi hidrokarbon altyapısına üçüncü taraf erişiminin iyileştirilmesi ve artırılması amaçlanıyor. Bu, petrol boru hatlarının rezerv kapasitesinin esnekliğine erişimi kolaylaştıracak yeni kurallar, işletme giderlerinin gerçek kullanımı yansıttığı ve sermaye harcamalarının rezerv kapasitesine göre belirlendiği yeni tarifeler, Enerji Ajansının yaptırım gücünün artırılması gibi birçok değişikliğin gerekli olduğu anlamına geliyor.

– Ole Schmidt, KPMG Danimarka Kurumlar Vergisi Yönetici Ortağı
 

Analist tahminleri: petrolbirimler
USD/bbl cinsindendir.
2017 2018 2019 2020
Şubat Ortalaması 58,0 64,4 70,6 75,8
Mart Ortalaması 58,7 65,4 71,3 75,8
Şubat Medyanı 57,5 65,0 67,5 75,0
Mart Medyanı 57,5 65,0 70,0 75,0

Analist tahminleri: gaz

birimler
USD/MMbtu cinsindendir
2017 2018 2019 2020
Min. 2,9 2,9 3,0 3,2
Maks. 3,2 3,2 3,3 3,5
Medyan 3,3 3,1 3,2 3,4
Maks. 3,5 4,0 4,0 4,0
 
birimler
USD/MMbtu cinsindendir
2017 2018 2019 2020
Şubat Ortalaması 3,3 3,3 3,4 3,5
Mart Ortalaması 3,2 3,2 3,3 3,5
Şubat Medyanı 3,3 3,2 3,2 3,4
Mart Medyanı 3,3 3,1 3,2 3,4

Not: Tahminler/analist tahminleri, üçüncü taraf kaynaklara ve bilgilere dayanmaktadır. KPMG’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın