Kilidi Kırmak

Kilidi Kırmak

Pozitif ya da negatif, her tür ayrımcılığa karşı duran bir iş dünyası için...

Ne pozitif ne de negatif, her tür ayrımcılığa karşı duran bir iş dünyası için...

İlk hedef zihinlerdeki cam tavanı yıkmak

Günümüzde kadınlar toplumsal, siyasal ve ekonomik alanlarda konum değiştiriyor. Bu noktadan hareketle iş dünyasında yönetici kadının yerini araştırdık. “Ne pozitif ne de negatif, her tür ayrımcılığa karşı duran bir iş dünyası için” sloganıyla yola çıktık ve lider kadınlara yönetim katlarındaki kilitlerin nasıl açıldığını sorduk. Yönetim Kurulunda Kadın Derneği işbirliği ile Türkiye’nin alanında öncü ve lider şirketlerinin yönetimlerinde görev alan kadınların başarı hikayelerindeki perdeyi aralayan “Kilidi Kırmak” araştırması, önyargıları ve zihinlerdeki ‘mit’leri ortaya koydu. Rapordan çıkan sonuca göre; Türkiye’de toplumsal cinsiyete dayalı zihniyet kalıpları değişmedikçe, daha fazla kadın yöneticiden söz etmek zor…

Kurumsal şirketlerde orta ve üst düzeyde görev yapan kadınların kariyerlerini nasıl yönettiklerini ortaya koymak ve kadının iş hayatında yükselmenin şifrelerini çözmek için ‘Kilidi Kırmak’ projesi kapsamında bir araştırma yaptık. Bu çalışma, nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılarak üç aşamalı gerçekleştirildi.

Birinci aşama olan nicel araştırma, online anket yöntemiyle yapıldı. Saha çalışması 18 Şubat - 17 Nisan 2016 tarihlerinde tamamlanan araştırma kapsamında 235 orta ve üst düzey yönetici anketi yanıtladı. 150 kadın 85 erkek yöneticiyle gerçekleştirilen araştırmada kurumsal şirketlerde çalışan kişilerin kariyerlerini nasıl yönettikleri araştırıldı.

İkinci aşamada yapılan nitel araştırma, bir akademisyen tarafından gerçekleştirildi. Bu kapsamda İstanbul’da çeşitli büyüklükte ve sektörde faaliyet gösteren şirketlerin kadın yöneticileriyle, açık uçlu sorular yöneltilerek yüz yüze görüşmeler yapıldı. Sahada Mart 2016 - Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu aşamada 10 kadın yönetici ile görüşüldü.

Üçüncü ve son aşamada ise araştırmanın ilk iki fazından ortaya çıkan sonuçlarla tespit edilen ‘kilit’ sorulara yanıt arandı. Açık kaynak olması şartıyla yönetim katındaki kadın ve erkeklerle bire bir ve yüz yüze yapılan görüşmelerde, ‘kilidi kırma’ kodları deşifre edilmeye çalışıldı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği için bir anlayış bir zihniyet değişikliği gerekiyor…

 • Kadınların eşit eğitim fırsatlarına ve haklarına erişimin sağlanması
 • Sağlık, siyaset ve kamu yaşamına katılmada kadınlara öncelik tanınması
 • Kadınların rol ve sorumluluklarına ilişkin olumsuz kalıp ve yargılarla mücadele edilmesi
 • Aile yaşamı sorumluluklarının birlikte paylaşılması
 • Aile içinde kararların birlikte alınması
 • Hak ve sorumluluklarda eşitlik
 • Ailedeki kız ve erkek çocukların eşit davranılarak yetiştirilmesi
 • Kadınların toplumda görev almasının sağlanması ve desteklenmesi, kadın istihdamının artırılması, kadının çalışma hayatıyla iş hayatının örtüşmesinin sağlanması
 • Kadınların şiddete uğramasının engellenmesi
 • Ayrımcılığın yasaklanması ve ayrımcılıkla mücadele konusunun geliştirilmesi
 • Eşit fırsatlar sağlanması
 • Eşitlik sağlanana kadar kadınlara öncelik tanınması

Üst yönetimde kadınların temsilini artırmak için…

 • Farkındalık eğitimlerine katılmak,
 • İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliğine özen göstermek,
 • Her yönetim seviyesinde cinsiyet dağılımının eşitliğini sağlamaya destek olmak,
 • Cinsiyet dağılımında eşitsizliğin olduğu iş alanlarını gözden geçirmek,
 • Gelişim planlama ve uygulamalarında eşit fırsat tanımak,
 • “Eşit işe eşit ücret” politikasını benimsemek,
 • İşyerinde cinsiyet eşitliğini pekiştirecek uygulamalara destek vermek,
 • Yazılı, sözlü ve görsel iletişimlerde cinsiyet duyarlılığına özen göstermek  

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın