İnovasyon

İnovasyon

CEO'lar, liderlik pozisyonlarında daha önce hiç karşılaşmadıkları sorunlardan endişe duyuyor.

1000

CEO’lar yeni bir dünyada faaliyet gösterdiklerini kabul ediyor. CEO’ların yüzde 69’u, liderlik pozisyonlarında daha önce hiç karşılaşmadıkları sorunlardan endişe duyuyor. İlginç bir şekilde, deneyimli CEO’lar pazara yeni giriş yapanların kendi iş modellerini sarsmasından, deneyimsiz CEO’lara göre daha çok endişe duyuyor.

KPMG Birleşik Krallık Başkanı Simon Collins “CEO’ların bugün karşı karşıya olduğu sorunların karmaşıklığı ve piyasanın bunlara yanıt vermeyi zorunlu kıldığı hız, yönetim için ciddi bir baskı yaratıyor” diyor. “Ancak, konuştuğum CEO’lar, kurumlarının geleceği hakkında gerçek bir iyimserlik içerisinde. Yeni teknolojiler sonucunda pazarda ortaya çıkan değişim ve aksamaları, pazar payı kapma fırsatı olarak görüyorlar. Bununla beraber, bu iyimserlik çoğu zaman, kurumlarındaki bu değişimlere ayak uydurmak ve fırsatları değerlendirmek için gerekli ciddi iş yükü karşısında sağlıklı dozda bir gerçekçilik tarafından korunuyor.

Bu endişeler, CEO’ların dördüncü sanayi devriminin yapı taşına (bilişsel programlama ve yapay zeka entegrasyonu) odaklandığını gösteriyor. CEO’lar, mevcut beceri ve deneyimlerinin dijital dünyada kesin başarıya ulaşmak için yeterli olmayabileceğini anladı. Ancak ihtiyaçları olan know-how bu. Software AG CEO’su Karl-Heinz Streibich, “Dijital Darwinizm, bekleyenlere acımaz” diyor. Başarıya ulaşmak için, iş ortaklarının (müşteriler, tedarikçiler, girişimci işletmeler veya üniversiteler) oluşturduğu ekosistemin tamamından yararlanmak gerekecek.

Dikkatli bir oyunbozan

Çin merkezli bir tarım işletmesi olan New Hope Liuhe’nin eski CEO’su Chunhua Chen, ezber bozan unsurlara dikkat ediyor. New Hope Liuhe, sektörde başlı başına bir oyunbozan ve sektöre pek çok anlamda öncülük etti. Örneğin, Çin’de tarım endüstrisini dijital hale getiren ilk işletme oldu ve çiftçilere destek olmak üzere kurulan hizmet platformu “Çiftlik Gelişme Planı” 2013 yılında hayata geçirildi. Aynı zamanda 460.000 çiftlik ünitesinden ürün yetiştirme verisi ve 100 milyon domuzun verileri de dahil olmak üzere Çinli şirketler arasında en büyük tarım endüstrisi veri kaynağını elinde bulunduruyor. Bu veriler, değerli bilgiler sunuyor. Örneğin, şirket bir salgını anında tespit edip önleyici mekanizmaları uygulamaya koyabilir.

New Hope Liuhe ayrıca finans hizmetleri sunan ilk tarım holdingi. İki temel alanları olan yetiştiricilik ve gıda üretiminde yeni iş alanlarına yayılmayı planlıyor. Bu yeni alanlar arasında hammadde ticareti veya eğitim ve yönetim okulları bulunabilir. 

Chen, rekabette öne çıkmak için şirketin tetikte olması gerektiğinin farkında. Yeni teknoloji ve yeni rekabetin, önümüzdeki 3 yılda şirketin büyümesinde en büyük etkiyi getireceğine inanıyor. Biyoteknoloji veya genetik teknolojisi alanındaki yapısal değişimler, tarımsal endüstriyi derinden etkileyebilir. Öte yandan, tarım ürünlerine yönelik talep yüksek olmaya devam ettiği sürece, diğer sektörlerdeki şirketler de bu alana girmek isteyecektir. Chen, “Tarım ve tarım ticareti alanında deneyimleri olmadığından, tamamen yeni iş modellerini kullanabilirler. Tarım sektörüne getirecekleri değişimler hayal dahi edilemez” diyor.

CEO deneyimi önemlidir

Araştırmaya katılan CEO’lar arasında, mevcut görevlerinde 5 yıldan uzun süredir bulunanlar, 5 yıldan az deneyimi olan CEO’lara nazaran ekonomiye daha az güven duyduklarını ifade etti. Buna rağmen veya belki de bundan dolayı, inovasyon konusunda daha stratejik bir yaklaşım geliştirme eğilimi taşıyorlar.

ceo versus ceo

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın