En önemli sorun donanımlı BT elemanını şirkette tutmak

En önemli sorun donanımlı BT elemanını şirkette tutmak

KPMG, İK ve BT destek hizmeti şirketi Harvey Nash ile ortak çalışarak CIO’ların görüş ve kararlarını 2016 yılı CIO anketine taşıdı. Dünyanın en büyüklerinden biri olan ve CEO’ların büyük ilgi gösterdiği ankete göre CIO’ların yüzde 89’u, BT sektöründe donanımlı çalışanların şirkette tutulamamasını önemli sorunlardan biri olarak gösterdi.

1000
En önemli sorun donanımlı BT elemanını şirkette tutmak

KPMG ile Harvey Nash ortak anketine geçtiğimiz on yıla göre katılım sağlayan CEO’ların oranı yüzde 34 ve genel katılım ise yüzde 10 oranında arttı. Ankette CIO öncelikleri, BT sektöründe donanımlı çalışanların önemi, kadınların BT sektöründe daha fazla yer alması, dijitalizasyon, siber güvenlik, bulut bilişim ve dış hizmetin önemi vb. konular kapsamında şirketlerin üst düzey yöneticilerinin verdiği cevaplar ve gerçekleştirilen analiz çalışmaları yer alıyor.

CIO öncelikleri dâhilinde önceki yıllara göre en önemli değişiklik-gelişim, önceliklerin değişmesi oldu. En önemli değişiklik olarak göze çarpan şey artık yöneticilerin BT konusunda tasarruf etmekten çok BT projelerini gelire dönüştürmenin yollarını araması olarak görünüyor. Eski önceliklerin ankette oranları azalırken geçmişten bugüne önemi artan tek öncelik ise müşteri ile ilişkilerin daha iyi düzeyde sağlanması gerekliliği. CIO rollerindeki çalışanların şirketlerdeki etkilerini artırması ve çoğu CIO’nun direkt olarak CFO’lara raporlama yapması CIO öncelikleri üzerindeki değişimin nedenini oluşturuyor. CIO’lar artık daha fazla sorumluluk sahibi ve diğer iş birimleri ile artık daha fazla aktif ilişki içinde yer alıyor.

CIO’ların yüzde 89’u “sorun olur” diyor

CIO’ların şirketlerde rollerinin artmasından dolayı BT personelleri de gittikçe daha çok önem kazanıyor. İnsan faktörü şirketler için BT operasyon ve yönetiminde yer alan en önemli konu olarak dikkat çekiyor. Şirketlerde yetişmiş çalışanların azlığı ve korunamaması uzun vadede şirketlerin birçok konuda piyasadan geri kalmasıyla sonuçlanabilir. Bu yüzden CIO’ların da yüzde 89 gibi büyük bir oranı yetenekli-bilgili çalışanların korunamamasının sorun yaratacağını düşünüyor.

Şirketlerde çalışanların korunması ile birlikte şirket iş modellerini değiştiren ve değiştirmeye devam eden trend konulardan bir tanesi ise dijital teknolojilerin şirketlere adaptasyonu. Geçtiğimiz yılların anket sonuçlarına göre kesin olan bir şey var ki o da artık şirketlerin bir dijital stratejiye sahip olması gerekliliği ve bu gereklilik de gelecek yıllarda artarak devam edecek gibi duruyor. Bunun yanı sıra şirketlerde dijital sorumluların da görev almaya başlaması ile birlikte şirketlerin bu konuya verdiği önem artıyor.

Son yıllarda teknolojinin dönüşümü ile birlikte bulut bilişim de önem kazandı. Şirketler bulut yatırımlarını yazılım hizmeti (SaaS) kapsamında son yıllara göre artırdı. Geçtiğimiz seneye göre bulut yatırımlarındaki artış oranı yüzde 31 seviyesinde gerçekleşti. Teknolojinin gelişimi şirketleri değiştirdiği kadar kötü niyetli tarafın da gelişmesi ve değişimine neden oldu. Bu nedenle dünya genelinde siber güvenlik ile kaygılar da artıyor. Anket sonuçlarına göre CIO’ların yüzde 28’i son iki senede büyük çaplı bir BT güvenlik tehdidi ile karşılaşmış durumda ve bunların sadece yüzde 22’si güvenlik ile ilgili risklerin tamamen giderildiği görüşünde. CIO’lar durumun ciddiyetinin farkında ve anket içerisinde yer alan yüzde 22 oranının 2014 yılında yüzde 66 olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Teknolojinin değişiminden bahsederken, BT kaynaklarının dış hizmet olarak temin edilmesi de ankette atlanmayacak önemli konulardan birisi olarak yer alıyor. CIO’ların BT bütçeleri geçtiğimiz yıla göre yüzde 45 oranında arttı. CIO’ların yüzde 50’si ise dış kaynak kullanımına yöneliyor ve bu doğrultuda yatırım gerçekleştiriyor. Bu sebeple anket sonuçlarından da anlaşılabileceği üzere dış hizmet ediniminin şirketler için operasyon ve maliyet açısında kolaylıkları bulunuyor ve giderek daha çok tercih ediliyor, dolayısıyla geçmiş yıllardaki gibi dış hizmet alma şirketler için artık bir seçim değil bir zorunluluk olmaya başlıyor.
 

“Büyük veri” zorlukları sürüyor

Son iki senedir yoğun gündem oluşturan “büyük veri” konusu ise bu sene tüm manşetlerin merkezinde diyebiliriz. Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda dahi şirketlerin “büyük veri” zorluklarına nasıl cevap verecekleri konuşuldu. Tabii ki bu durum şirketler üzerinde bir baskı yaratıyor. Veri analitiği konusu en fazla talep edilen hizmetlerin başında yer alıyor. Ancak BT üst düzey yöneticilerinin neredeyse yüzde 40'ı bu konuda uzman olan çalışanların eksikliğinden bahsediyor. KPMG olarak dijital stratejiler, dijitalizasyon ve veri analitiğinin birbirinden ayrılmaz konular olduğunu düşünüyoruz. Dijital platformların artan şekilde kullanılmaya başlaması ve müşterilere yeni modeller ve yollar ile ulaşmak istenmesi büyük hacimli verilerin kullanılmasını zorunlu kılıyor. Dolayısıyla veriyi uygun şekilde toplamayı ve kullanmayı öğrenen şirketler kendilerini gelecekte çok avantajlı halde bulacaklar.

CIO’lar kariyerlerinde uzun soluklu mu?

Peki, CIO’lar kariyerlerinde uzun soluklu mu? Bu sorunun cevabı anketimizde yer alıyor. Şu anda CIO görevinde bulunan çalışanların yüzde 31’i iki seneden daha az süredir bu görevde çalışıyor. Ancak elbette madalyonun tersi de var: CIO’ların yüzde 21’i çalıştığı kurumda 10 seneden fazla zamandır görev yapıyor. CIO’lar şu anki mevcut rollerinde kalmayı planlıyorlar. CEO'ların yüzde 22'si ise bir sene içerisinde başka bir işveren ile çalışmak istiyor. Ancak geçmiş yıllara göre bu oran düştü ve CIO yaşam süresi arttı.

Anketin belli başlı sonuçları şu şekilde sıralanabilir:

  • Kadınlar daha fazla BT yönetici rolleri içerisinde yer alıyor. Söz konusu oran geçtiğimiz seneye göre yüzde 3 oranında arttı. Anket katılımcılarının yüzde 11’i kadın ve bu oran geçtiğimiz sene yüzde 8’di. 18’inci kez düzenlenen ankette bu oran ilk defa yüzde 10’un üzerinde yer aldı.
  • Dijitalizasyon konusunun şirketlerdeki önemi artıyor. Şirketlerde konu ile ilgili yöneticilerin sayısı 3 kat artmış görünüyor.
  • Bulut bilişimin şirketlere adaptasyon zorluğu – veri kaybı ve gizlilik konuları- dikkat çekiyor.
  • Şirketler, dış hizmet alımını ve ücretli çalışan personeli artık tasarruf etme amaçlı değil, donanımlı çalışan istihdamı ve esnek operasyonlar için uygulamaya alıyor. CIO’ların yüzde 50’si gelecek dönem içerisinde dış hizmet alımlarını artıracaklarını beyan ediyor.

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) bir İsviçre kuruluşudur. KPMG ağına üye olan bağımsız şirketler, KPMG International’a bağlıdır. KPMG International’ın müşterilere sunduğu herhangi bir hizmet yoktur. Hiçbir üye şirketin KPMG International’ı veya bir başka üye şirketi, aynı şekilde KPMG International’ın da hiç bir üye şirketi üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı ya da bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur. Tüm hakları saklıdır.

Bize ulaşın