Şirketinizi bekleyen siber riskler

Şirketinizi bekleyen siber riskler

KPMG siber olgunluk değerlendirmesi

1000
Şirketinizi bekleyen siber riskler

Tüm sektörlerdeki şirketler, sahip oldukları bilgiyi, giderek artan sayıda mevzuata, düzenleyici hükümlere ve kurumsal gereksinimlere uygun olarak yönetip koruduklarını kanıtlamak durumunda kalıyor. Bununla beraber, son zamanlarda siber saldırıların sıklığının ve etkilerinin arttığını medyadan takip ediyoruz. Sosyal medyanın yaygınlaşması, devlet tarafından pek çok e-dönüşüm projesinin devreye girmesi, büyük veri, bulut bilişim ve gelişen mobil teknolojiler gibi teknolojik ilerlemeler ile normalin yeni tanımı dijital olurken, kuruluşlar da siber tehditlere daha açık hale geliyor.

KPMG Siber Olgunluk Değerlendirmesi (Cyber Maturity Assessment - CMA), bir kuruluşun bilgiye dayalı varlıklarını, siber saldırılar ve şirket içi tehditlere karşı koruyabilme yetkinliğinin ve bunlara karşı ne kadar hazırlıklı olduğunun derinlemesine incelenmesidir. Bu değerlendirmenin geliştirilmesinde, KPMG olarak uluslararası bilgi güvenliği standartlarını risk yönetimi, siber güvenlik, kurum, yönetim ve insan kaynakları süreçlerindeki en iyi uygulamalar ile ilgili küresel görüşlerimizle birleştirdik.
 

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) bir İsviçre kuruluşudur. KPMG ağına üye olan bağımsız şirketler, KPMG International’a bağlıdır. KPMG International’ın müşterilere sunduğu herhangi bir hizmet yoktur. Hiçbir üye şirketin KPMG International’ı veya bir başka üye şirketi, aynı şekilde KPMG International’ın da hiç bir üye şirketi üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı ya da bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur. Tüm hakları saklıdır.

Bize ulaşın