Aile şirketlerinde vergiye küresel bakış

Aile şirketlerinde vergiye küresel bakış

KPMG uzmanları, aile şirketlerinde veraset veya emeklilikle intikal üzerinde vergi rejimlerinin etkisini analiz etti.

1000
Timur Çakmak

Vergi Bölümü Başkanı, Vergi Bölümü Şirket Ortağı

KPMG Türkiye

E-posta
Aile şirketlerinde vergiye küresel bakış

Vergi rejimlerinin aile şirketleri üzerindeki etkisinin karşılaştırılması

Dünyanın farklı yerlerinde vergi rejimleri arasında büyük farklılıklar olmakla beraber, birçok ülke emeklilik veya vefat sonrasında aile şirketi bir sonraki nesle devrederken geçerli olan vergi yükümlülüklerini düşük tutarak, aile şirketlerine yatırım yapılmasını destekliyor ve teşvik ediyor.

Aile şirketlerinde veraset veya emeklilikle intikal üzerinde vergi rejimlerinin etkisinin incelendiği yayınımızda, farklı ülkelerde aile şirketleri veraset veya emeklilik sonucu bir sonraki nesle devredilirken söz konusu olan vergi yükünü tekrar ele alıyoruz. Vergi rejimleri analizi bu yayında küresel ölçeğe taşınarak Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Okyanusya’daki belli başlı 42 ülkeyi kapsıyor.

KPMG üye şirketlerinden, faaliyet gösterdikleri ülkelerde aile şirketi sahibinin vefatı sonrasında şirketin başka bir aile üyesine veraset yoluyla geçmesi durumunda ortaya çıkacak vergi yükünü incelemeleri istendi. Ayrıca, şirket sahibinin emekliye ayrılması sonucu şirketin başka bir aile üyesine devredilmesine ilişkin bir vaka çalışması da yapılarak yayınımızdaki inceleme sonuçları ortaya kondu. 

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın