Örnek Finansal Tablolar ve Dipnot Kontrol Listeleri

Örnek Finansal Tablolar ve Dipnot Kontrol Listeleri

Örnek finansal tablolar ve dipnot kontrol listeleri, finansal tablolarınızı UFRS’ye göre hazırlamanız konusunda size rehber olacaktır.

1000
hourglass

Finansal raporlamada standartlara uyum

Finansal tablo rehberlerimiz ara dönem ve yıllık finansal tablolarınızı Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlamanız konusunda size yardımcı olacak örnek dipnot açıklamaları ve dipnot kontrol listesini içerir. Bu rehberler UFRS’ye uyuma odaklı olarak hazırlanmış ve aşağıdaki iki bölümden oluşmaktadır:

  • Örnek dipnot açıklamaları çok uluslu hayali bir şirketin UFRS’ye göre hazırlanmış finansal tablolarını içerir.
  • Dipnot kontrol listesi şu anda yürürlükte olan gerekliliklere göre açıklanması gereken dipnotları gösterir.

2016 yıllık örnek dipnot açıklamaları, yayınlanmış ancak henüz yürürlük tarihi gelmemiş standartlara ilişkin kapsamlı açıklamalara da yer vermektedir. Ayrıca UFRS 9 Finansal Araçlar standardının uygulanmasının etkilerine örnek olarak yer veren bir ilave bölüm de bulunmaktadır.

Bu rehberler yıllık ve ara dönemler için ve bazı özel sektörler için hazırlanmıştır.

Bu rehberler şablon olarak kullanılmamalıdır. Finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sırasında şirketinize özel muhasebe politikalarının seçimi, dipnotların sıralaması, şirketinize özgü durumları yansıtacak ve yatırımcılarınızın ihtiyaçlarına yönelik dipnotların seçimi konusunda bazı kararlar vermeniz gerekecektir.
 

2018 Yıllık Finansal Tablolar İçin Rehber – Dipnot Kontrol Listesi

Geçmiş Rehberleri buradan indirebilirsiniz

Yıllık örnek dipnot açıklamaları

Yıllık örnek dipnot açıklamalarına ekler

Yıllık dipnot kontrol listeleri

Özet ara dönem örnek dipnot açıklamaları

Özet ara dönem dipnot kontrol listeleri

Sektöre özel yıllık örnek dipnot açıklamaları

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın